"Toen mijn dochter haar plechtige communie deed, kreeg ze wat centen van tantes en nonkels. Ik wilde daar iets mee doen, in plaats van het geld tien jaar op een spaarrekening te laten verkommeren", zegt Thomas Weyts, expert vermogensplanning bij Helder, een vennootschap die levensverzekeringen aanbiedt. "Daarom had ik het idee opgevat met die centen een aandeel Lotus Bakeries te kopen, omdat mijn dochter die koekjes kent en omdat ik dan ook heel concreet aan haar zou kunnen uitleggen dat ze met dat aandeel een stukje van de koekjesfabrieken in handen kreeg."
...