Schroders organiseerde onlangs een conferentie om beleggers te wijzen op de noodzaak om rekening te houden met de klimaatverandering voor het beheer van hun portefeuille. Andrew Howard, het hoofd van de afdeling die bij de vermogensbeheerder onderzoek doet naar duurzaamheid, onderstreept dat bedrijven opereren in een omgeving die snel verandert. "De klimaatverandering is een belangrijk risico. Meer dan 90 procent van de bedrijven in de S&P500-index publiceert rapporten over hun inspanningen in dat domein. Dat is een veel hoger percentage dan de afgelopen jaren."
...

Schroders organiseerde onlangs een conferentie om beleggers te wijzen op de noodzaak om rekening te houden met de klimaatverandering voor het beheer van hun portefeuille. Andrew Howard, het hoofd van de afdeling die bij de vermogensbeheerder onderzoek doet naar duurzaamheid, onderstreept dat bedrijven opereren in een omgeving die snel verandert. "De klimaatverandering is een belangrijk risico. Meer dan 90 procent van de bedrijven in de S&P500-index publiceert rapporten over hun inspanningen in dat domein. Dat is een veel hoger percentage dan de afgelopen jaren." Het is belangrijk goed te bestuderen hoe bedrijven een gezond bedrijfsmodel ontwikkelen door zich aan te passen aan de klimaatverandering, veeleer dan willekeurig te beleggen in bedrijven die de beste duurzaamheidsscores neerzetten, vindt Howard. Hij wijst er ook op dat de klimaatconferentie van Parijs ambitieuze doelstellingen heeft vastgelegd. De uitstoot van CO2 moet de komende 35 jaar worden beperkt met 60 procent om de stijging van de temperatuur te beperken tot 2 graden. "De CO2-uitstoot moet snel worden verlaagd. Dat is geen eenvoudige doelstelling. De trend lijkt meer te gaan in de richting van een stijging met 4 graden", zegt Howard. "De klimaatverandering zal een grote impact hebben op de waarderingen van bedrijven, onder meer door de regelgeving, die de prijs van CO2-emissies in de hoogte zal jagen. Wij verwachten een impact van 10 à 20 procent op de beleggingsportefeuilles. Als de prijs van een ton CO2 stijgt tot 100 dollar, zullen we grote veranderingen zien in de cashflows van ondernemingen." Howard wijst er ook op dat de verschillen tussen de verliezers en de winnaars groot zullen zijn, met het risico dat de slechte leerlingen van de klas simpelweg verdwijnen. "Beleggers kunnen hun ogen niet sluiten en hopen dat de klimaatverandering geen impact heeft op hun portefeuille." Simon Webber is al tien jaar de hoofdbeheerder van het fonds Schroder Global Climate Change. "Sinds de oprichting van ons fonds was de CO2-prijs extreem laag in Europa. Maar de Europese Commissie heeft de regels veranderd, wat de koers spectaculair heeft doen stijgen van 5 tot 15 euro per ton. Als we kijken naar de energieprijzen die in de Verenigde Staten tegen 2020 worden verwacht, stellen we vast dat de prijzen van zonne- en windenergie zullen blijven dalen, terwijl de productie van kernenergie het duurst blijft." Naarmate de productiecapaciteit van hernieuwbare energie toeneemt, worden traditionele energiebronnen minder en minder rendabel. "Bij een CO2-prijs van 100 dollar per ton zullen steenkool- en gascentrales wellicht helemaal van de markt verdwijnen." De auto-industrie wordt ongetwijfeld een van de zwaarst getroffen sectoren. Alle traditionele constructeurs ontwikkelen modellen om de concurrentie met Tesla aan te gaan. "Elektrische auto's zullen almaar goedkoper worden, tot ze uiteindelijk goedkoper zijn dan benzine- en dieselwagens. De markt evolueert snel. Analisten schatten dat vaak niet goed in. Ze gaan uit van een lineaire stijging van de verkoop, terwijl zulke veranderingen zich nooit langzaam voltrekken." Simon Webber onderstreept dat veel sectoren te maken krijgen met disruptie. Zo zal het wegtransport meer concurrentie ondervinden van het transport via het spoor, als de CO2-koers stijgt tot 100 dollar per ton. De aanpassingen aan de energie-infrastructuur zullen een belangrijke impact hebben op de prijzen van bepaalde grondstoffen. Zo zal de vraag naar koper toenemen met een kwart. Dat metaal wordt gebruikt in installaties voor wind- en zonne-energie en in elektrische wagens. "De opwarming van de aarde zal de manier waarop we een bedrijf waarderen grondig veranderen. In de portefeuille van ons fonds nemen we bedrijven op die zullen bijdragen aan een oplossingen om de klimaatverandering aan te kunnen. Zij zien hun vooruitzichten sterk verbeteren", besluit Simon Webber. Een andere manier om in te spelen op de klimaatverandering is beleggen in rampobligaties. Die activaklasse gebruiken verzekeraars om zich in te dekken tegen risico's zoals aardbevingen, overstromingen en orkanen. Zeba Amhad, het hoofd alternatieve beleggingen bij Schroders, wijst erop dat particulieren zich vooral in rijke regio's - Europa, Japan, Australië en Noord-Amerika - verzekeren tegen rampen. "Anders dan wat beleggers misschien denken, zijn er in de afgelopen jaren vrij weinig rampen geweest", weet Zeba Amhad. "Tussen 2002 en 2017 heeft die markt van de rampobligaties een geannualiseerd rendement van 7,6 procent behaald, met een beperkte volatiliteit. En na een ramp zoals de tropische orkaan die Puerto Rico en Miami teisterde in 2017, heeft de markt een correctie van slechts 6,5 procent ondergaan en zich daarna goed hersteld. Over het algemeen was er een positief rendement in 92 procent van de maanden, met een profiel dat sterk verschilt van andere grote activaklassen." Er wordt wel vermoed dat de klimaatverandering een invloed heeft op de frequentie van tropische orkanen, maar Zeba Amhad onderstreept dat dat verband nog lang niet is bewezen. "De belangrijkste motor achter deze activaklasse blijven de demografische veranderingen en de migraties naar meer risicovolle gebieden." De beheerder verwacht dat de markt van de cat bonds de komende jaren nog in omvang zal toenemen, aangezien veel personen in de risicogebieden nog niet zijn verzekerd, zelfs niet in de Verenigde Staten. "De klimaatverandering lijkt geen invloed te hebben op de aantrekkelijkheid van deze activaklasse."