Het BlueBay Investment Grade Bond Fund is volgens Theodoor Gilissen Bankiers een interessant beleggingsfonds in dit perspectief.

Ook kan worden geprofiteerd van de aantrekkelijke rendementen in dit segment door een indextracker als de iShares Euro Corporate Bond te kopen.

Het BlueBay Investment Grade Bond Fund is volgens Theodoor Gilissen Bankiers een interessant beleggingsfonds in dit perspectief. Ook kan worden geprofiteerd van de aantrekkelijke rendementen in dit segment door een indextracker als de iShares Euro Corporate Bond te kopen.