Vergeet ook niet dat tijdens de jongste algemene beleidsverklaring (oktober 2013) van de huidige eerste minister in het Parlement al een ontwerp van belastinghervorming naar voren werd geschoven.

Komt er een grote belastinghervorming? Die vraag werd onlangs nog gesteld in de Economic.Poll@ING. Maar de meningen van de internetgebruikers zijn op zijn minst verdeeld, de verschillende antwoorden gaan immers ongeveer gelijk op.

Een derde van de respondenten denkt van wel, een derde denkt van niet en nog een derde verwacht eerder kleine veranderingen.

De Nederlandstalige respondenten lijken er wel sterker van overtuigd dat er een belastinghervorming komt (38%) dan de Franstaligen (30%). We mogen ervan uitgaan dat de verdere verkiezingscampagne daarover duidelijkheid zal scheppen.

Vergeet ook niet dat tijdens de jongste algemene beleidsverklaring (oktober 2013) van de huidige eerste minister in het Parlement al een ontwerp van belastinghervorming naar voren werd geschoven. Komt er een grote belastinghervorming? Die vraag werd onlangs nog gesteld in de Economic.Poll@ING. Maar de meningen van de internetgebruikers zijn op zijn minst verdeeld, de verschillende antwoorden gaan immers ongeveer gelijk op. Een derde van de respondenten denkt van wel, een derde denkt van niet en nog een derde verwacht eerder kleine veranderingen. De Nederlandstalige respondenten lijken er wel sterker van overtuigd dat er een belastinghervorming komt (38%) dan de Franstaligen (30%). We mogen ervan uitgaan dat de verdere verkiezingscampagne daarover duidelijkheid zal scheppen.