Volgens Tyler Durden van Zero Hedge moet een dergelijke heffing als een extreme vorm van absurditeit worden beschouwd. De belastingbetalers, die al aan een astronomisch hoog tarief worden belast binnen de eurozone, zouden nog eens extra mogen dokken.

Durden merkt op dat er weinig alternatieven voorhanden zijn. Een aantal landen hebben in het verleden uitbundig geld uitgegeven en zodoende hun eigen toekomst deels opgesoupeerd. Ze staan nu voor voldongen feiten en kunnen in feite niets anders meer dan dergelijke absurde maatregelen treffen.

Volgens Tyler Durden van Zero Hedge moet een dergelijke heffing als een extreme vorm van absurditeit worden beschouwd. De belastingbetalers, die al aan een astronomisch hoog tarief worden belast binnen de eurozone, zouden nog eens extra mogen dokken. Durden merkt op dat er weinig alternatieven voorhanden zijn. Een aantal landen hebben in het verleden uitbundig geld uitgegeven en zodoende hun eigen toekomst deels opgesoupeerd. Ze staan nu voor voldongen feiten en kunnen in feite niets anders meer dan dergelijke absurde maatregelen treffen.