De resultaten van KBC werden uiteindelijk gewogen en te licht bevonden, terwijl GBL met de cijfers op komst iets hoger mocht. Aan de andere kant van het spectrum stond Bekaert met een verlies van ruim 3%. Ook Delhaize, D'Ieteren, Nyrstar, UCB en GdF Suez.

Uiteraard doet de affaire Dexia nog heel wat stof opwaaien. De belastingbetaler betaalt opnieuw het gelag, zelfs onze kinderen en kleinkinderen zullen nog voor de rekening mogen opdraaien.

België moet opnieuw 2,90 miljard dollar betalen voor de redding van de restbank, maar daarmee lijkt het lijdensverhaal nog niet achter de rug.

Netto verlies van bijna 2,40 miljard euro voor Dexia

Tijdens de eerste 9 maanden van 2012 kwam het nettoresultaat groepsaandeel van de groep Dexia uit op een netto verlies van -2 391 miljoen EUR.

Het netto verlies toe te schrijven aan de voortgezette activiteiten bedraagt -1 380 miljoen EUR en dit toe te schrijven aan stopgezette activiteiten bedraagt -1 034 miljoen EUR, waarbij de minderheidsbelangen 23 miljoen EUR bedroegen.

Het resultaat van de eerste 9 maanden van 2012 werd vooral beïnvloed door verschillende eenmalige elementen, voor een totaal bedrag voor belastingen van -1 988 miljoen EUR.

Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief en vertoont een daling van 714 miljoen EUR ten opzichte van het resultaat van de eerste 9 maanden van 2011.

Dit valt vooral te verklaren door de hoge financieringskosten als gevolg van het beroep op de tijdelijke liquiditeitswaarborg van de Belgische, Franse en Luxemburgse staat en van de noodliquiditeitslijnen (ELA).

De som van de kost van deze garanties die aan de staten werd betaald op basis van de gewaarborgde uitstaande schuld en de

kost van de ELA bedraagt 725 miljoen EUR (pre-tax).

De meerkost voor de garanties ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2011 bedraagt 185 miljoen EUR. De inkomsten in de eerste 9 maanden van 2012 ondervonden ook de impact van de zeer sterke vertraging in de productie van nieuwe kredieten, alsook van de stopzetting van een aantal activiteiten zoals project financiering in 2012.

Vergeleken met 9M 2011 zijn de inkomsten van het metier PWB tijdens de eerste 9 maanden van 2012 met 80 miljoen EUR gedaald.

Een belangrijk aantal eenmalige elementen hebben zich voorgedaan tijdens het 3e kwartaal van 2012. Tot de belangrijkste behoren de minwaarde op de verkoop van DenizBank (-599 miljoen EUR), de aanpassingen betreffende de wijziging van de verkoopprijs van DMA (-466 miljoen EUR), herstructureringskosten als gevolg van de aanpassing van de omvang van de teams van DCL en DSA in Frankrijk (-58 miljoen EUR) en de geboekte winst op de verkoop van het belang in RBC-D (40 miljoen EUR).

In het 3e kwartaal van 2012 boekte de groep Dexia een nettoverlies groepsaandeel van -1 225 miljoen EUR, waarvan -296 miljoen EUR bij de voortgezette activiteiten en -933 miljoen EUR bij de stopgezette activiteiten. De minderheidsbelangen bedragen 4 miljoen EUR.

De resultaten van KBC werden uiteindelijk gewogen en te licht bevonden, terwijl GBL met de cijfers op komst iets hoger mocht. Aan de andere kant van het spectrum stond Bekaert met een verlies van ruim 3%. Ook Delhaize, D'Ieteren, Nyrstar, UCB en GdF Suez. Uiteraard doet de affaire Dexia nog heel wat stof opwaaien. De belastingbetaler betaalt opnieuw het gelag, zelfs onze kinderen en kleinkinderen zullen nog voor de rekening mogen opdraaien. België moet opnieuw 2,90 miljard dollar betalen voor de redding van de restbank, maar daarmee lijkt het lijdensverhaal nog niet achter de rug. Netto verlies van bijna 2,40 miljard euro voor Dexia Tijdens de eerste 9 maanden van 2012 kwam het nettoresultaat groepsaandeel van de groep Dexia uit op een netto verlies van -2 391 miljoen EUR. Het netto verlies toe te schrijven aan de voortgezette activiteiten bedraagt -1 380 miljoen EUR en dit toe te schrijven aan stopgezette activiteiten bedraagt -1 034 miljoen EUR, waarbij de minderheidsbelangen 23 miljoen EUR bedroegen. Het resultaat van de eerste 9 maanden van 2012 werd vooral beïnvloed door verschillende eenmalige elementen, voor een totaal bedrag voor belastingen van -1 988 miljoen EUR. Zonder deze atypische elementen blijft het nettoresultaat van de periode negatief en vertoont een daling van 714 miljoen EUR ten opzichte van het resultaat van de eerste 9 maanden van 2011. Dit valt vooral te verklaren door de hoge financieringskosten als gevolg van het beroep op de tijdelijke liquiditeitswaarborg van de Belgische, Franse en Luxemburgse staat en van de noodliquiditeitslijnen (ELA). De som van de kost van deze garanties die aan de staten werd betaald op basis van de gewaarborgde uitstaande schuld en de kost van de ELA bedraagt 725 miljoen EUR (pre-tax). De meerkost voor de garanties ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2011 bedraagt 185 miljoen EUR. De inkomsten in de eerste 9 maanden van 2012 ondervonden ook de impact van de zeer sterke vertraging in de productie van nieuwe kredieten, alsook van de stopzetting van een aantal activiteiten zoals project financiering in 2012. Vergeleken met 9M 2011 zijn de inkomsten van het metier PWB tijdens de eerste 9 maanden van 2012 met 80 miljoen EUR gedaald. Een belangrijk aantal eenmalige elementen hebben zich voorgedaan tijdens het 3e kwartaal van 2012. Tot de belangrijkste behoren de minwaarde op de verkoop van DenizBank (-599 miljoen EUR), de aanpassingen betreffende de wijziging van de verkoopprijs van DMA (-466 miljoen EUR), herstructureringskosten als gevolg van de aanpassing van de omvang van de teams van DCL en DSA in Frankrijk (-58 miljoen EUR) en de geboekte winst op de verkoop van het belang in RBC-D (40 miljoen EUR). In het 3e kwartaal van 2012 boekte de groep Dexia een nettoverlies groepsaandeel van -1 225 miljoen EUR, waarvan -296 miljoen EUR bij de voortgezette activiteiten en -933 miljoen EUR bij de stopgezette activiteiten. De minderheidsbelangen bedragen 4 miljoen EUR.