Het reddingsplan voor Griekenland kost meer dan oorspronkelijk voorzien, maar werpt toch haar eerste vruchten af. Nu kunnen de overheden zich op de factuur buigen.

In opdracht van de G20 bestudeert het International Monetary Fund (IMF) een eerlijke en substantiële bijdrage van de financiële sector ter vergoeding van de kredietcrisis. Het verlies aan de schatkist wordt per land immers op gemiddeld 2,7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) geraamd, terwijl de kapitaalwaarborgen van de overheid niet minder dan 25% van het BBP belopen. Het IMF schat dat de staatsschuld tussen 2008 en 2015 met bijna 40% van het BBP zal stijgen.

Daarom stelt de organisatie in haar tussentijds rapport van eind april 2010 drie maatregelen voor: een bijdrage voor de financiële stabiliteit (Financial Stability Contribution - FSC), een heffing op financiële activiteiten (Financial Activities Tax - FAT) en een belasting op de financiële transacties (Financial Transactions Tax - FTT). De FSC is een vergoeding van de financiële sector voor de veroorzaakte schade uit het verleden, terwijl de FAT en de FTT in de toekomst de nationale schatkisten moeten financieren. Het IMF opteert voor de FSC en de FAT. De Europese Commissie wil daar een FTT bovenop om de ontwikkelingshulp fors boven 0,7% van het BBP op te trekken.

Los van de financiële crisis liggen nog diverse projecten op tafel om financiële transacties te belasten om de internationale solidariteit en het behoud van onze welvaartstaat te waarborgen zonder het economisch verkeer te belemmeren. Daarom pleit Lieven Denys - professor Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en lid van de Hoge Raad van Financiën - in de eerste plaats voor de invoering van een heffing op wisselkoerstransacties (Tobintaks) om de duurzame investeringen te financieren: "Deze maatregel kan op korte termijn ingevoerd worden, want je hoeft maar een beperkt aantal financiële centra (11 instellingen hebben een marktaandeel van 80%) te belasten. Op de tweede plaats geloof ik sterk in een belasting op transacties van effecten (FTT) - zowel op nationaal als op Europees vlak - om de budgettaire tekorten van de diverse overheden op te vangen. In veel gevallen gaat de helft van de winst naar het management en de handelaars in de beleggingsinstrumenten. Ook is de technische realisatie niet moeilijk. Zowat 99% van de Europese beursverrichtingen in afgeleide producten loopt langs twee beurzen (Londen en Frankfurt), die volledig geautomatiseerd zijn. Net zoals in de btw-richtlijn volstaat het de lidstaten te laten overeenkomen wie de belasting moet innen - en hoe de verdeelsleutel er zal uitzien. Wat timing betreft, mik ik op vijf jaar tijd. Bovendien kan de maatregel veel geld opleveren. Met deze inkomsten kun je de torenhoge lasten op arbeid verminderen. Het gaat hier over een fabelachtig bedrag, namelijk een omzet van 4.200.000.miljard dollar."

Eric Pompen

Het volledige interview leest u in Trends/Cash van deze week

Het reddingsplan voor Griekenland kost meer dan oorspronkelijk voorzien, maar werpt toch haar eerste vruchten af. Nu kunnen de overheden zich op de factuur buigen. In opdracht van de G20 bestudeert het International Monetary Fund (IMF) een eerlijke en substantiële bijdrage van de financiële sector ter vergoeding van de kredietcrisis. Het verlies aan de schatkist wordt per land immers op gemiddeld 2,7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) geraamd, terwijl de kapitaalwaarborgen van de overheid niet minder dan 25% van het BBP belopen. Het IMF schat dat de staatsschuld tussen 2008 en 2015 met bijna 40% van het BBP zal stijgen. Daarom stelt de organisatie in haar tussentijds rapport van eind april 2010 drie maatregelen voor: een bijdrage voor de financiële stabiliteit (Financial Stability Contribution - FSC), een heffing op financiële activiteiten (Financial Activities Tax - FAT) en een belasting op de financiële transacties (Financial Transactions Tax - FTT). De FSC is een vergoeding van de financiële sector voor de veroorzaakte schade uit het verleden, terwijl de FAT en de FTT in de toekomst de nationale schatkisten moeten financieren. Het IMF opteert voor de FSC en de FAT. De Europese Commissie wil daar een FTT bovenop om de ontwikkelingshulp fors boven 0,7% van het BBP op te trekken. Los van de financiële crisis liggen nog diverse projecten op tafel om financiële transacties te belasten om de internationale solidariteit en het behoud van onze welvaartstaat te waarborgen zonder het economisch verkeer te belemmeren. Daarom pleit Lieven Denys - professor Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en lid van de Hoge Raad van Financiën - in de eerste plaats voor de invoering van een heffing op wisselkoerstransacties (Tobintaks) om de duurzame investeringen te financieren: "Deze maatregel kan op korte termijn ingevoerd worden, want je hoeft maar een beperkt aantal financiële centra (11 instellingen hebben een marktaandeel van 80%) te belasten. Op de tweede plaats geloof ik sterk in een belasting op transacties van effecten (FTT) - zowel op nationaal als op Europees vlak - om de budgettaire tekorten van de diverse overheden op te vangen. In veel gevallen gaat de helft van de winst naar het management en de handelaars in de beleggingsinstrumenten. Ook is de technische realisatie niet moeilijk. Zowat 99% van de Europese beursverrichtingen in afgeleide producten loopt langs twee beurzen (Londen en Frankfurt), die volledig geautomatiseerd zijn. Net zoals in de btw-richtlijn volstaat het de lidstaten te laten overeenkomen wie de belasting moet innen - en hoe de verdeelsleutel er zal uitzien. Wat timing betreft, mik ik op vijf jaar tijd. Bovendien kan de maatregel veel geld opleveren. Met deze inkomsten kun je de torenhoge lasten op arbeid verminderen. Het gaat hier over een fabelachtig bedrag, namelijk een omzet van 4.200.000.miljard dollar." Eric Pompen Het volledige interview leest u in Trends/Cash van deze week