Negentien grote commerciële banken ondergingen deze testen en de uitkomsten zullen meer inzicht bieden in de kwaliteit van de financiële sector.

Doel van de stress testen is om een inschatting te maken van kapitaalbuffers van banken per eind 2010 onder twee verschillende scenario's, waarbij het meest negatieve nu al het meest realistische is.

Hoewel de eerste besprekingen al ruim een week geleden zijn gevoerd, zullen de uiteindelijke resultaten en toelichting pas donderdag nabeurs bekend worden gemaakt.

Oorspronkelijk zouden de resultaten gisteren naar buiten komen, maar omdat volgens onbevestigde berichten ten minste zes van de negentien banken extra geld nodig hebben, is verder overleg tussen banken en toezichthouders noodzakelijk.

Indien de banken niet aan extra kapitaal kunnen komen, zal het ministerie van Financiën middelen verstrekken of eerder genomen preferente aandelen omzetten in gewone aandelen.

Banken en de Amerikaanse toezichthouders zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers forse dalingen van de aandelenkoersen van de zwakkere banken uiteraard willen voorkomen, omdat dit een hernieuwde onrustige periode kan inluiden.

Aan de andere kant is het financiële systeem gebaat bij een zo gezond mogelijke sector, waardoor niet te flexibel kan worden omgegaan met kapitaalseisen en de inschatting van potentiële verliezen.

De uitkomsten van de stress testen zullen voor enkele zwakkere banken negatieve gevolgen voor de aandelenkoersen kunnen hebben, maar uiteindelijk gunstig zijn voor de sector als geheel.

Het vertrouwen in de financiële waarden kan op termijn toenemen doordat de transparantie is toegenomen en de kans op nieuwe negatieve verrassingen afneemt en de regelgevende instanties meer inzicht hebben in de risico's van de gehele sector.

Negentien grote commerciële banken ondergingen deze testen en de uitkomsten zullen meer inzicht bieden in de kwaliteit van de financiële sector. Doel van de stress testen is om een inschatting te maken van kapitaalbuffers van banken per eind 2010 onder twee verschillende scenario's, waarbij het meest negatieve nu al het meest realistische is.Hoewel de eerste besprekingen al ruim een week geleden zijn gevoerd, zullen de uiteindelijke resultaten en toelichting pas donderdag nabeurs bekend worden gemaakt.Oorspronkelijk zouden de resultaten gisteren naar buiten komen, maar omdat volgens onbevestigde berichten ten minste zes van de negentien banken extra geld nodig hebben, is verder overleg tussen banken en toezichthouders noodzakelijk. Indien de banken niet aan extra kapitaal kunnen komen, zal het ministerie van Financiën middelen verstrekken of eerder genomen preferente aandelen omzetten in gewone aandelen.Banken en de Amerikaanse toezichthouders zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers forse dalingen van de aandelenkoersen van de zwakkere banken uiteraard willen voorkomen, omdat dit een hernieuwde onrustige periode kan inluiden. Aan de andere kant is het financiële systeem gebaat bij een zo gezond mogelijke sector, waardoor niet te flexibel kan worden omgegaan met kapitaalseisen en de inschatting van potentiële verliezen. De uitkomsten van de stress testen zullen voor enkele zwakkere banken negatieve gevolgen voor de aandelenkoersen kunnen hebben, maar uiteindelijk gunstig zijn voor de sector als geheel. Het vertrouwen in de financiële waarden kan op termijn toenemen doordat de transparantie is toegenomen en de kans op nieuwe negatieve verrassingen afneemt en de regelgevende instanties meer inzicht hebben in de risico's van de gehele sector.