In Brazilië is de kans klein dat de oppositie een overwinning zal behalen. Dat is op zich wel wat vreemd, gezien de zwakke economische prestaties die dit land recent heeft geleverd. Een overwinning van de oppositie zou nochtans misschien geen slechte zaak zijn.

De noodzakelijke hervormingen zouden in dat geval in versneld tempo doorgevoerd kunnen worden. In India is er eveneens behoefte aan structurele hervormingen, maar in dat land dreigt een politieke patstelling. Politieke instabiliteit zou uiteraard geen goede zaak zijn. De verkiezingen in Brazilië en Indië kunnen hun stempel op alle groeimarkten drukken.

In Brazilië is de kans klein dat de oppositie een overwinning zal behalen. Dat is op zich wel wat vreemd, gezien de zwakke economische prestaties die dit land recent heeft geleverd. Een overwinning van de oppositie zou nochtans misschien geen slechte zaak zijn. De noodzakelijke hervormingen zouden in dat geval in versneld tempo doorgevoerd kunnen worden. In India is er eveneens behoefte aan structurele hervormingen, maar in dat land dreigt een politieke patstelling. Politieke instabiliteit zou uiteraard geen goede zaak zijn. De verkiezingen in Brazilië en Indië kunnen hun stempel op alle groeimarkten drukken.