Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de officiële vergunningsprocedure voor het project ALEGrO, de eerste rechtstreekse elektrische interconnectielijn tussen België en Duitsland.

Op 17 december heeft de Waalse gewestregering het voorontwerp voor de herziening van het gewestplan goedgekeurd.

Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de officiële vergunningsprocedure voor het project ALEGrO, de eerste rechtstreekse elektrische interconnectielijn tussen België en Duitsland. Op 17 december heeft de Waalse gewestregering het voorontwerp voor de herziening van het gewestplan goedgekeurd.