Dienovereenkomstig zal de Belgische staat over de bevoegdheid blijven beschikken om te beslissen over aangelegenheden waarover er door de aandeelhouders moet worden gestemd, en zal hij controle kunnen uitoefenen op de uitkomst van bepaalde vennootschapsrechtelijke handelingen, zoals het dividendbeleid, fusies en andere buitengewone transacties.

Daarnaast heeft de Belgische staat de bevoegdheid om een aantal bestuurders te benoemen in verhouding tot het aantal stemrechten dat aan zijn aandelenparticipatie is verbonden.

De Belgische staat kan bijgevolg op het niveau van de Raad van Bestuur controle of een aanzienlijke invloed uitoefenen.

De belangen van de Belgische staat en de factoren die hij bij de uitoefening van zijn stemrecht in overweging neemt, kunnen verschillen van die van de andere aandeelhouders

Dienovereenkomstig zal de Belgische staat over de bevoegdheid blijven beschikken om te beslissen over aangelegenheden waarover er door de aandeelhouders moet worden gestemd, en zal hij controle kunnen uitoefenen op de uitkomst van bepaalde vennootschapsrechtelijke handelingen, zoals het dividendbeleid, fusies en andere buitengewone transacties. Daarnaast heeft de Belgische staat de bevoegdheid om een aantal bestuurders te benoemen in verhouding tot het aantal stemrechten dat aan zijn aandelenparticipatie is verbonden. De Belgische staat kan bijgevolg op het niveau van de Raad van Bestuur controle of een aanzienlijke invloed uitoefenen. De belangen van de Belgische staat en de factoren die hij bij de uitoefening van zijn stemrecht in overweging neemt, kunnen verschillen van die van de andere aandeelhouders