Ook de Duitse werkloosheidscijfers (donderdag) zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers interessant, maar zullen de financiële markten minder snel in beweging zetten.

Marktpartijen hopen bevestiging te krijgen van de perceptie dat de grootste ellende voor de wereldeconomie nu achter ons ligt.

Indicatoren die informatie verschaffen over de huidige situatie zijn echter nog altijd zwak. De BBP-groei in de Verenigde Staten was in het eerste kwartaal ongetwijfeld sterk negatief, met name doordat ondernemingen hun voorraden sterk terugbrachten.

De marktverwachting is een krimp van circa 5% op jaarbasis. Hiervan is volgens schattingen een derde tot de helft toe te schrijven aan de voorraadkrimp. Het 'gat' tussen de finale vraag en de productie neemt hierdoor sterk toe, wat later in het jaar - als de vraag stabiliseert - een steun kan betekenen voor de bbp-groei.

De BBP-cijfers zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers van belang omdat deze een breed beeld geven van de economische ontwikkeling. Voor een inschatting van de conjuncturele ontwikkeling in de nabije toekomst is de inkoopmanagersindex echter nuttiger.

De waarnemingen van inkoopmanagers met betrekking tot de orderontvangsten, de productie, de betaalde prijzen etc. zijn, zo leert de historie, een goede voorspeller van de economische groei in de komende drie tot zes maanden.

De marktverwachting voor de ISM-index in april is dat deze is gestegen naar 38,0, van 36,3 in de voorgaande maand. Dit is een tamelijk grote stijging, maar het indexniveau wijst dan nog altijd op een aanhoudende krimp van de industriële productie.

De werkloosheid loopt altijd achter op de conjunctuur. Als de economie verzwakt, kijken ondernemers vaak eerst de situatie aan, voordat zij daadwerkelijk banen schrappen.

Daarnaast is snijden in het werknemersbestand niet altijd makkelijk te realiseren en kostbaar, waardoor men zo veel mogelijk kiest voor natuurlijk verloop.

Het aantal werklozen in Duitsland is naar verwachting volgens Theodoor Gilissen Bankiers toegenomen met 70.000 ten opzichte van de voorgaande maand, waarmee de stijging in de afgelopen zes maanden tot bijna 300.000 zou oplopen.

Nog tot ver in 2010 zal de werkloosheid bij onze oosterburen toenemen, zo denkt Theodoor Gilissen Bankiers. Het Duitse arbeidsbureau gaf eind maart aan te verwachten dat de werkloosheid eind 2009 zal zijn opgelopen tot 4 miljoen, van bijna 3,6 miljoen nu.

Ook de Duitse werkloosheidscijfers (donderdag) zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers interessant, maar zullen de financiële markten minder snel in beweging zetten. Marktpartijen hopen bevestiging te krijgen van de perceptie dat de grootste ellende voor de wereldeconomie nu achter ons ligt.Indicatoren die informatie verschaffen over de huidige situatie zijn echter nog altijd zwak. De BBP-groei in de Verenigde Staten was in het eerste kwartaal ongetwijfeld sterk negatief, met name doordat ondernemingen hun voorraden sterk terugbrachten. De marktverwachting is een krimp van circa 5% op jaarbasis. Hiervan is volgens schattingen een derde tot de helft toe te schrijven aan de voorraadkrimp. Het 'gat' tussen de finale vraag en de productie neemt hierdoor sterk toe, wat later in het jaar - als de vraag stabiliseert - een steun kan betekenen voor de bbp-groei.De BBP-cijfers zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers van belang omdat deze een breed beeld geven van de economische ontwikkeling. Voor een inschatting van de conjuncturele ontwikkeling in de nabije toekomst is de inkoopmanagersindex echter nuttiger.De waarnemingen van inkoopmanagers met betrekking tot de orderontvangsten, de productie, de betaalde prijzen etc. zijn, zo leert de historie, een goede voorspeller van de economische groei in de komende drie tot zes maanden. De marktverwachting voor de ISM-index in april is dat deze is gestegen naar 38,0, van 36,3 in de voorgaande maand. Dit is een tamelijk grote stijging, maar het indexniveau wijst dan nog altijd op een aanhoudende krimp van de industriële productie. De werkloosheid loopt altijd achter op de conjunctuur. Als de economie verzwakt, kijken ondernemers vaak eerst de situatie aan, voordat zij daadwerkelijk banen schrappen.Daarnaast is snijden in het werknemersbestand niet altijd makkelijk te realiseren en kostbaar, waardoor men zo veel mogelijk kiest voor natuurlijk verloop. Het aantal werklozen in Duitsland is naar verwachting volgens Theodoor Gilissen Bankiers toegenomen met 70.000 ten opzichte van de voorgaande maand, waarmee de stijging in de afgelopen zes maanden tot bijna 300.000 zou oplopen.Nog tot ver in 2010 zal de werkloosheid bij onze oosterburen toenemen, zo denkt Theodoor Gilissen Bankiers. Het Duitse arbeidsbureau gaf eind maart aan te verwachten dat de werkloosheid eind 2009 zal zijn opgelopen tot 4 miljoen, van bijna 3,6 miljoen nu.