Op datum van de transactie verwerft ASL 5 Boeing 737-800 passagiersvliegtuigen, 5 Airbus A300 B4 vrachtvliegtuigen en 3 ATR 72-500 passagiersvliegtuigen. Voor al deze vliegtuigen bestaan leasingovereenkomsten afgesloten met gerenommeerde pakjes- en postdiensten of vliegtuigmaatschappijen.

Safair Operations (PTY) Limited omvat naast de uitbating en verplichting tot aankoop van 8 Hercules vliegtuigen ook de uitbating van passagiers- en vrachtvliegtuigen die zowel nationaal (Zuid-Afrika) als internationaal ingezet worden. Safair Operations (PTY) Limited houdt tevens een 28% deelneming aan in Safair Technical (PTY) Limited en stelt momenteel 192 werknemers tewerk.

De activa die, ingevolge deze aankoop, eigendom worden van ASL hebben een marktwaarde van ongeveer 250 miljoen USD. De aankoop is nog onderworpen aan onder andere het bekomen van de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

ASL verwacht deze aankoop te kunnen finaliseren tegen eind november 2010. Met deze aankoop wordt verwacht dat de omzet voor 2011 van de ASL Groep zal toenemen met ongeveer 105 miljoen USD en de EBITDA met ongeveer 48 miljoen USD.

ASL is een joint venture tussen CMB en 3P Air Freighters (een privaat equity fonds beheerd door Petercam).

Op datum van de transactie verwerft ASL 5 Boeing 737-800 passagiersvliegtuigen, 5 Airbus A300 B4 vrachtvliegtuigen en 3 ATR 72-500 passagiersvliegtuigen. Voor al deze vliegtuigen bestaan leasingovereenkomsten afgesloten met gerenommeerde pakjes- en postdiensten of vliegtuigmaatschappijen. Safair Operations (PTY) Limited omvat naast de uitbating en verplichting tot aankoop van 8 Hercules vliegtuigen ook de uitbating van passagiers- en vrachtvliegtuigen die zowel nationaal (Zuid-Afrika) als internationaal ingezet worden. Safair Operations (PTY) Limited houdt tevens een 28% deelneming aan in Safair Technical (PTY) Limited en stelt momenteel 192 werknemers tewerk. De activa die, ingevolge deze aankoop, eigendom worden van ASL hebben een marktwaarde van ongeveer 250 miljoen USD. De aankoop is nog onderworpen aan onder andere het bekomen van de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. ASL verwacht deze aankoop te kunnen finaliseren tegen eind november 2010. Met deze aankoop wordt verwacht dat de omzet voor 2011 van de ASL Groep zal toenemen met ongeveer 105 miljoen USD en de EBITDA met ongeveer 48 miljoen USD. ASL is een joint venture tussen CMB en 3P Air Freighters (een privaat equity fonds beheerd door Petercam).