Voor de grote Amerikaanse ondernemingen is het deze keer minder gemakkelijk om aan de verwachtingen te voldoen. Dat komt door de sterke dollar, die tegenover zowat alle belangrijke wereldmunten gestegen de voorbije twaalf maanden. Vandaar ook dat in de loop van het jaar de winstverwachtingen opnieuw zijn getemperd.
...