De Grieken zijn verontwaardigd over het Duitse voorstel om zich onder curatele te laten stellen. Athene krijgt zo de keuze tussen financiële hulp en nationale waardigheid.

Op de Brusselse beurs bedraagt het verlies voor de BEL 20 nog steeds ruim een vol procent. Voorlopig houdt de BEL 20 stand boven 2200. Alleen Delhaize kan (op het nippertje) standhouden boven 2200.

De Grieken zijn verontwaardigd over het Duitse voorstel om zich onder curatele te laten stellen. Athene krijgt zo de keuze tussen financiële hulp en nationale waardigheid. Op de Brusselse beurs bedraagt het verlies voor de BEL 20 nog steeds ruim een vol procent. Voorlopig houdt de BEL 20 stand boven 2200. Alleen Delhaize kan (op het nippertje) standhouden boven 2200.