De Euro Stoxx steeg tot boven 2500 en bereikte het hoogste niveau in zowat vier jaar. De BEL 20 liet zich niet onbetuigd, met een winst van 2,20% werd iets onder de kaap van 2400 afgevlagd. Nyrstar was een opvallende stijger met een winst van 7%, maar ook KBC, Umicore, D'Ieteren enzovoort lieten zich niet onbetuigd.

Bedrijfsnieuws was er niet, zodat we nog even keken naar nieuwsfeiten uit de voorbije weken.

Omzet Ter Beke stijgt met bijna 5%

Ter Beke maakt vorige week de volgende hoogtepunten bekend over de eerste helft van 2012:

o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen EUR;

o EBITDA uit courante bedrijfsactiviteiten bedraagt 15,8 miljoen EUR in 2012 tegenover 16,4 miljoen EUR in 2011 (-3,2%), voornamelijk ten gevolge van 1,5 miljoen EUR verhoogde commerciële inspanningen;

o De eerste jaarhelft bevat 1,3 miljoen EUR ontslag- en herstructureringskosten, voornamelijk ten gevolge van de stopzetting van de industriële activiteiten in Albysur- Chéran (Frankrijk), en 0,3 miljoen EUR terugname op waardeverminderingen;

o Ten gevolge van het voorgaande bedraagt de EBITDA 14,5 miljoen EUR tegenover 16,4 miljoen EUR in 2011

(-11.6%); bedraagt de EBIT 5,5 miljoen EUR tegenover 7,4 miljoen EUR in 2011 (-26,6%); bedraagt het resultaat na belastingen 3,1 miljoen EUR tegenover 4,5 miljoen EUR in 2011 (-30,9%); bedraagt de netto cashflow 12,1 miljoen EUR tegenover 13,4 miljoen EUR in 2011 (-10.0%);

Vooruitzichten 2012

Binnen het huidige economische klimaat wordt Ter Beke geconfronteerd met een onverwachte bijkomende stijging van grondstofprijzen, waardoor het bedrijf vandaag geen uitspraak kan doen over de eerder vooropgestelde resultaatsverwachting.

De Euro Stoxx steeg tot boven 2500 en bereikte het hoogste niveau in zowat vier jaar. De BEL 20 liet zich niet onbetuigd, met een winst van 2,20% werd iets onder de kaap van 2400 afgevlagd. Nyrstar was een opvallende stijger met een winst van 7%, maar ook KBC, Umicore, D'Ieteren enzovoort lieten zich niet onbetuigd. Bedrijfsnieuws was er niet, zodat we nog even keken naar nieuwsfeiten uit de voorbije weken.Omzet Ter Beke stijgt met bijna 5% Ter Beke maakt vorige week de volgende hoogtepunten bekend over de eerste helft van 2012: o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen EUR; o EBITDA uit courante bedrijfsactiviteiten bedraagt 15,8 miljoen EUR in 2012 tegenover 16,4 miljoen EUR in 2011 (-3,2%), voornamelijk ten gevolge van 1,5 miljoen EUR verhoogde commerciële inspanningen; o De eerste jaarhelft bevat 1,3 miljoen EUR ontslag- en herstructureringskosten, voornamelijk ten gevolge van de stopzetting van de industriële activiteiten in Albysur- Chéran (Frankrijk), en 0,3 miljoen EUR terugname op waardeverminderingen; o Ten gevolge van het voorgaande bedraagt de EBITDA 14,5 miljoen EUR tegenover 16,4 miljoen EUR in 2011 (-11.6%); bedraagt de EBIT 5,5 miljoen EUR tegenover 7,4 miljoen EUR in 2011 (-26,6%); bedraagt het resultaat na belastingen 3,1 miljoen EUR tegenover 4,5 miljoen EUR in 2011 (-30,9%); bedraagt de netto cashflow 12,1 miljoen EUR tegenover 13,4 miljoen EUR in 2011 (-10.0%); Vooruitzichten 2012 Binnen het huidige economische klimaat wordt Ter Beke geconfronteerd met een onverwachte bijkomende stijging van grondstofprijzen, waardoor het bedrijf vandaag geen uitspraak kan doen over de eerder vooropgestelde resultaatsverwachting.