Het contante dividend werd vastgesteld op € 0,15 per gewoon (certificaat van) aandeel. De raad van bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.

De raad van bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 86.

Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 7, 8 en 9 mei 2014, zijnde € 13,0344. Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.

Het contante dividend werd vastgesteld op € 0,15 per gewoon (certificaat van) aandeel. De raad van bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen. De raad van bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 86. Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 7, 8 en 9 mei 2014, zijnde € 13,0344. Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.