Gezien de onzekere internationale financiële en economische omgeving blijft Bekaert behoedzaam met vooruitzichten op korte en middellange termijn.

Als antwoord op de toenemende concurrentie, voornamelijk in China, worden de maatregelen ter verdediging van onze marktpositie verdergezet.

Indicaties van een lichte heropleving van de marktvraag in de zonneënergiesector geven aan dat de terugval mogelijks zijn laagste peil heeft bereikt.

Voor de langere termijn blijft Bekaert verzekerd van het strategisch belang van de brede geografische spreiding, de gevarieerde productenportefeuille en de sterke innovatiefocus van de onderneming.

Bekaert blijft substantiële investeringsbudgetten aanhouden, gesteund door een gezonde kasstroomgeneratie en met vertrouwen in verdere business opportuniteiten.

Gezien de onzekere internationale financiële en economische omgeving blijft Bekaert behoedzaam met vooruitzichten op korte en middellange termijn. Als antwoord op de toenemende concurrentie, voornamelijk in China, worden de maatregelen ter verdediging van onze marktpositie verdergezet. Indicaties van een lichte heropleving van de marktvraag in de zonneënergiesector geven aan dat de terugval mogelijks zijn laagste peil heeft bereikt. Voor de langere termijn blijft Bekaert verzekerd van het strategisch belang van de brede geografische spreiding, de gevarieerde productenportefeuille en de sterke innovatiefocus van de onderneming. Bekaert blijft substantiële investeringsbudgetten aanhouden, gesteund door een gezonde kasstroomgeneratie en met vertrouwen in verdere business opportuniteiten.