"De sterke verbetering in het vierde kwartaal toont aan dat we goed op weg zijn om een van onze belangrijkste doelstellingen te realiseren: het herstellen van onze brutowinstmarge tot een niveau dat overeenstemt met ons doel op het vlak van de recurrente EBITDA. De groeimotoren van Agfa HealthCare - IT en Direct Radiography - presteerden volgens de verwachtingen goed. In Agfa Graphics slaagde onze inkjetbusiness er niet alleen in om - zoals vooropgesteld - in de loop van het jaar de rendabiliteitsgrens te doorbreken. Voor de eerste keer leverde deze business op jaarbasis zelfs een licht positieve recurrente EBIT. Dit resultaat bewijst dat de rationalisatie van de productportfolio een juiste beslissing was. Wat de balans betreft, slaagden we erin om ons werkkapitaal aanzienlijk te verminderen en om een sterke bedrijfskasstroom te realiseren. Dit resulteerde in een gezonde afname van onze netto financiële schuld. Dankzij gerichte acties verlaagden we ook onze pensioenverplichtingen. In 2014 willen we vooruitgang boeken met onze doelstelling om op middellange termijn een dubbelcijferig recurrent EBITDA-percentage te halen. In dat opzicht zijn onze resultaten voor het vierde kwartaal zeer bemoedigend," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

"De sterke verbetering in het vierde kwartaal toont aan dat we goed op weg zijn om een van onze belangrijkste doelstellingen te realiseren: het herstellen van onze brutowinstmarge tot een niveau dat overeenstemt met ons doel op het vlak van de recurrente EBITDA. De groeimotoren van Agfa HealthCare - IT en Direct Radiography - presteerden volgens de verwachtingen goed. In Agfa Graphics slaagde onze inkjetbusiness er niet alleen in om - zoals vooropgesteld - in de loop van het jaar de rendabiliteitsgrens te doorbreken. Voor de eerste keer leverde deze business op jaarbasis zelfs een licht positieve recurrente EBIT. Dit resultaat bewijst dat de rationalisatie van de productportfolio een juiste beslissing was. Wat de balans betreft, slaagden we erin om ons werkkapitaal aanzienlijk te verminderen en om een sterke bedrijfskasstroom te realiseren. Dit resulteerde in een gezonde afname van onze netto financiële schuld. Dankzij gerichte acties verlaagden we ook onze pensioenverplichtingen. In 2014 willen we vooruitgang boeken met onze doelstelling om op middellange termijn een dubbelcijferig recurrent EBITDA-percentage te halen. In dat opzicht zijn onze resultaten voor het vierde kwartaal zeer bemoedigend," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.