Als onderdeel van de transactie die werd aangekondigd op 1 februari 2010 sloten Bekaert en Bridgestone een langetermijn leveringsovereenkomst af voor staalkoord aan Bridgestone.

De integratie van de twee staalkoordfabrieken binnen de Bekaert groep en de langetermijn leveringsovereenkomst starten met onmiddellijke ingang.

Als onderdeel van de transactie die werd aangekondigd op 1 februari 2010 sloten Bekaert en Bridgestone een langetermijn leveringsovereenkomst af voor staalkoord aan Bridgestone. De integratie van de twee staalkoordfabrieken binnen de Bekaert groep en de langetermijn leveringsovereenkomst starten met onmiddellijke ingang.