De organische daling van de omzet met 14,3% was grotendeels toe te schrijven aan de zwakke marktvraag in EMEA en Noord-Amerika.

Dit werd integraal gecompenseerd door de integratie van Prodac (Peru) en Ideal Alambrec (Ecuador) in Latijns-Amerika, goed voor een omzetstijging van 6,5%, en het positieve effect van wisselkoersbewegingen a rato van 7,7%.

De gezamenlijke omzet daalde met 12,7% in vergelijking tot het eerste kwartaal van vorig jaar als gevolg van een lagere marktvraag die zich vertaalde in een organische daling met 15,0%, hetgeen enigszins gecompenseerd werd door gunstige wisselkoerseffecten van 2,3%.

De organische daling van de omzet met 14,3% was grotendeels toe te schrijven aan de zwakke marktvraag in EMEA en Noord-Amerika. Dit werd integraal gecompenseerd door de integratie van Prodac (Peru) en Ideal Alambrec (Ecuador) in Latijns-Amerika, goed voor een omzetstijging van 6,5%, en het positieve effect van wisselkoersbewegingen a rato van 7,7%.De gezamenlijke omzet daalde met 12,7% in vergelijking tot het eerste kwartaal van vorig jaar als gevolg van een lagere marktvraag die zich vertaalde in een organische daling met 15,0%, hetgeen enigszins gecompenseerd werd door gunstige wisselkoerseffecten van 2,3%.