In de eerste negen maanden van 2010 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 401 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 307 miljoen, een stijging met respectievelijk 32,0% en 33,8%.

Hoge volumes en een gunstige productmix droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 30,8%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen 1,5% terwijl wisselkoersverschillen, met name in Venezuela, een negatief effect hadden van 0,3%.

De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 27,0% toe te schrijven aan organische groei en voor 1,1% aan de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen.

Het wisselkoerseffect werd positief (+5,7%) op het niveau van de gezamenlijke omzet dankzij de sterke Braziliaanse Real en Chileense Peso.

In de eerste negen maanden van 2010 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 401 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 307 miljoen, een stijging met respectievelijk 32,0% en 33,8%. Hoge volumes en een gunstige productmix droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 30,8%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen 1,5% terwijl wisselkoersverschillen, met name in Venezuela, een negatief effect hadden van 0,3%. De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 27,0% toe te schrijven aan organische groei en voor 1,1% aan de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen. Het wisselkoerseffect werd positief (+5,7%) op het niveau van de gezamenlijke omzet dankzij de sterke Braziliaanse Real en Chileense Peso.