De netto-opbrengst van de lening zal worden aangewend voor de financiering van belangrijke investeringen in groeilanden en voor de aflossing van bepaalde uitstaande bankschulden.

Met deze uitgifte streeft Bekaert naar een beter evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden, alsook tussen bankfinanciering en financiering op kapitaalmarkten.

Een aanvraag tot notering van de obligaties op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs is ingediend.

De netto-opbrengst van de lening zal worden aangewend voor de financiering van belangrijke investeringen in groeilanden en voor de aflossing van bepaalde uitstaande bankschulden. Met deze uitgifte streeft Bekaert naar een beter evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden, alsook tussen bankfinanciering en financiering op kapitaalmarkten. Een aanvraag tot notering van de obligaties op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs is ingediend.