De benoeming van mevrouw Ye zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op

14 mei 2014.

Bekaert verwacht dat de uitgebreide ervaring van mevrouw Ye, zowel internationaal als met betrekking tot China, in belangrijke mate zal bijdragen aan de beslissingsprocessen van de Raad van Bestuur.

De benoeming van mevrouw Ye zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2014. Bekaert verwacht dat de uitgebreide ervaring van mevrouw Ye, zowel internationaal als met betrekking tot China, in belangrijke mate zal bijdragen aan de beslissingsprocessen van de Raad van Bestuur.