Er zijn al diverse bezuinigingen doorgevoerd waarbij het aantal ambtenaren is verminderd, de lonen bevroren en de BTW verhoogd. Nu werd onder andere een bevriezing van de pensioenuitkeringen voorgesteld.

Er zijn al diverse bezuinigingen doorgevoerd waarbij het aantal ambtenaren is verminderd, de lonen bevroren en de BTW verhoogd. Nu werd onder andere een bevriezing van de pensioenuitkeringen voorgesteld.