Deze operatie geniet de steun van de hoofdaandeelhouder van Befimmo, Fortis Insurance Belgium (en verbonden vennootschappen), die zich ertoe heeft verbonden deel te nemen aan de operatie door de totaliteit van haar voorkeurrechten uit te oefenen. Dit komt overeen met intekening op 701,351 nieuwe aandelen voor een bedrag van 31,315,322 €.

De uitgifteprijs werd vastgesteld op 44,65 euro per nieuw Befimmo-aandeel en komt overeen met een disagio van 24.45 % tegenover de gewogen gemiddelde koers van 3 juni 2009 van 62,47 €, verminderd met het bedrag van het interimdividend.

Op 31 maart 2009 bedroeg de netto waarde per aandeel, met inbegrip van het resultaat van het eerste semester 2008/2009, 65,67€.

Deze operatie geniet de steun van de hoofdaandeelhouder van Befimmo, Fortis Insurance Belgium (en verbonden vennootschappen), die zich ertoe heeft verbonden deel te nemen aan de operatie door de totaliteit van haar voorkeurrechten uit te oefenen. Dit komt overeen met intekening op 701,351 nieuwe aandelen voor een bedrag van 31,315,322 €.De uitgifteprijs werd vastgesteld op 44,65 euro per nieuw Befimmo-aandeel en komt overeen met een disagio van 24.45 % tegenover de gewogen gemiddelde koers van 3 juni 2009 van 62,47 €, verminderd met het bedrag van het interimdividend. Op 31 maart 2009 bedroeg de netto waarde per aandeel, met inbegrip van het resultaat van het eerste semester 2008/2009, 65,67€.