Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en als gevolg van de invoering van een statutaire drempel van 3% in de statuten van Befimmo tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008, deelt Befimmo mee twee transparantieverklaringen te hebben ontvangen.

Op 17 juli 2013 heeft de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij Befimmo meegedeeld dat haar participatie in het kapitaal van de vennootschap onder de drempel van 3% is gezakt.

Op 18 juli 2013 heeft Blackrock Inc. Befimmo meegedeeld dat haar participatie in het kapitaal van de Vennootschap onder de drempel van 3% is gezakt.

Conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en als gevolg van de invoering van een statutaire drempel van 3% in de statuten van Befimmo tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008, deelt Befimmo mee twee transparantieverklaringen te hebben ontvangen. Op 17 juli 2013 heeft de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij Befimmo meegedeeld dat haar participatie in het kapitaal van de vennootschap onder de drempel van 3% is gezakt. Op 18 juli 2013 heeft Blackrock Inc. Befimmo meegedeeld dat haar participatie in het kapitaal van de Vennootschap onder de drempel van 3% is gezakt.