De vennootschap Ringcenter NV is eigenaar van het complex The Pavilion. Dit complex werd in 2005 voltooid en is gelegen in het hart van de Brusselse Leopoldwijk, tussen de Wetstraat, de Spastraat en de Jozef II-straat. Het omvat 18.750 m² kantoren, 900 m² archiefruimte en 106 parkeerplaatsen.

Het kapitaal van Ringcenter wordt vertegenwoordigd door 14.000 aandelen zonder nominale waarde, die in handen zijn van Befimmo: 4.340 aandelen, van Meirfree NV: 6.440 aandelen, en van Vitalfree NV : 3.220 aandelen. Befimmo bezit rechtstreeks of onrechtstreeks 100% van de aandelen van Meirfree NV en Vitalfree NV.

De Zaakvoerder van Befimmo en de raad van bestuur van Ringcenter stellen voor om over te gaan tot de overdracht, die voortvloeit uit de fusie, van de activa en de passiva van Ringcenter, naar de rekeningen van de overnemende vennootschap, met ingang van 1 april 2011, en om de aandelen van Ringcenter NV te ruilen voor gewone aandelen van Befimmo CommVA.

Bij de bepaling van de ruilverhouding wordt rekening gehouden met:

- de intrinsieke waarde van Ringcenter op 30 december 2010, namelijk 3.818,63 €/aandeel. Deze intrinsieke waarde werd bepaald met de aanpassing van de BGAAP-nettoboekwaarde van de vennootschap aan bepaalde elementen die in het fusievoorstel worden beschreven; en

- de netto-inventariswaarde van Befimmo op 31 december 2010, namelijk 57,88 €/aandeel.

Op deze basis komt de ruilverhouding op 65,9805 gewone aandelen van de overnemende vennootschap voor één aandeel van de over te nemen vennootschap.

De vennootschap Ringcenter NV is eigenaar van het complex The Pavilion. Dit complex werd in 2005 voltooid en is gelegen in het hart van de Brusselse Leopoldwijk, tussen de Wetstraat, de Spastraat en de Jozef II-straat. Het omvat 18.750 m² kantoren, 900 m² archiefruimte en 106 parkeerplaatsen. Het kapitaal van Ringcenter wordt vertegenwoordigd door 14.000 aandelen zonder nominale waarde, die in handen zijn van Befimmo: 4.340 aandelen, van Meirfree NV: 6.440 aandelen, en van Vitalfree NV : 3.220 aandelen. Befimmo bezit rechtstreeks of onrechtstreeks 100% van de aandelen van Meirfree NV en Vitalfree NV. De Zaakvoerder van Befimmo en de raad van bestuur van Ringcenter stellen voor om over te gaan tot de overdracht, die voortvloeit uit de fusie, van de activa en de passiva van Ringcenter, naar de rekeningen van de overnemende vennootschap, met ingang van 1 april 2011, en om de aandelen van Ringcenter NV te ruilen voor gewone aandelen van Befimmo CommVA. Bij de bepaling van de ruilverhouding wordt rekening gehouden met: - de intrinsieke waarde van Ringcenter op 30 december 2010, namelijk 3.818,63 €/aandeel. Deze intrinsieke waarde werd bepaald met de aanpassing van de BGAAP-nettoboekwaarde van de vennootschap aan bepaalde elementen die in het fusievoorstel worden beschreven; en - de netto-inventariswaarde van Befimmo op 31 december 2010, namelijk 57,88 €/aandeel. Op deze basis komt de ruilverhouding op 65,9805 gewone aandelen van de overnemende vennootschap voor één aandeel van de over te nemen vennootschap.