• Stijging van de bezettingsgraad tijdens het boekjaar naar 95,87% bij de afsluiting van het boekjaar, tegenover 94,30% een jaar eerder

• Een gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten van 9,32 jaar bij de afsluiting van het boekjaar, ten opzichte van 9,02 een jaar voordien

• EPRA earnings klimt naar 4,24 € per aandeel, vergeleken met 4,18 € per aandeel in het vorige boekjaar, en 9,7% hoger dan het bekendgemaakte vooruitzicht (3,86 € per aandeel)

• Verwerving van het saldo van 10% van de aandelen van Fedimmo NV

• Vereenvoudiging van de structuur van de Vennootschap die een Naamloze Vennootschap geworden is

• Bevestiging van de uitkering van het voorgestelde dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, wat het totale dividend over het boekjaar op 3,45 € bruto per aandeel brengt

• Stabiel dividendvooruitzicht

• Stijging van de bezettingsgraad tijdens het boekjaar naar 95,87% bij de afsluiting van het boekjaar, tegenover 94,30% een jaar eerder • Een gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten van 9,32 jaar bij de afsluiting van het boekjaar, ten opzichte van 9,02 een jaar voordien • EPRA earnings klimt naar 4,24 € per aandeel, vergeleken met 4,18 € per aandeel in het vorige boekjaar, en 9,7% hoger dan het bekendgemaakte vooruitzicht (3,86 € per aandeel) • Verwerving van het saldo van 10% van de aandelen van Fedimmo NV • Vereenvoudiging van de structuur van de Vennootschap die een Naamloze Vennootschap geworden is • Bevestiging van de uitkering van het voorgestelde dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, wat het totale dividend over het boekjaar op 3,45 € bruto per aandeel brengt • Stabiel dividendvooruitzicht