Deze verbetering vloeit voornamelijk voort uit enerzijds de impact van de onlangs aangekondigde verrichtingen en anderzijds uit de evolutie van de financiële en de vastgoedkosten van de Vennootschap.

De prognose inzake het nettoresultaat van het boekjaar wordt dan weer beïnvloed door de uitzonderlijke impact van -1,09 € per aandeel als gevolg van het akkoord dat met AG Real Estate werd gesloten.

Rekening houdend met deze resultaten bevestigt de zaakvoerder de uitkering van een voorschot op dividend van 2,59 € bruto per aandeel.

Daarnaast kan in april 2013 op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, die over de goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2012 moet beslissen, het voorstel worden genoteerd om in voorkomend geval een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel over het boekjaar 2012 toe te kennen.

Neutraal advies blijft behouden

Jaap Kuin van ING merkt op dat Befimmo operationeel gezonde resultaten bekendmaakte. De vooruitzichten wat betreft de winst per aandeel worden lichtjes opgetrokken, het neutraal advies voor het aandeel blijft behouden. Kuin heeft een koersdoel van 48,70 euro.

Deze verbetering vloeit voornamelijk voort uit enerzijds de impact van de onlangs aangekondigde verrichtingen en anderzijds uit de evolutie van de financiële en de vastgoedkosten van de Vennootschap. De prognose inzake het nettoresultaat van het boekjaar wordt dan weer beïnvloed door de uitzonderlijke impact van -1,09 € per aandeel als gevolg van het akkoord dat met AG Real Estate werd gesloten. Rekening houdend met deze resultaten bevestigt de zaakvoerder de uitkering van een voorschot op dividend van 2,59 € bruto per aandeel. Daarnaast kan in april 2013 op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, die over de goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2012 moet beslissen, het voorstel worden genoteerd om in voorkomend geval een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel over het boekjaar 2012 toe te kennen. Neutraal advies blijft behoudenJaap Kuin van ING merkt op dat Befimmo operationeel gezonde resultaten bekendmaakte. De vooruitzichten wat betreft de winst per aandeel worden lichtjes opgetrokken, het neutraal advies voor het aandeel blijft behouden. Kuin heeft een koersdoel van 48,70 euro.