Befimmo verwierf de helft van deze aandelen tegen speciën (230.148 Fedimmo-aandelen van de FPIM en 260.860 Fedimmo-aandelen van Sopima), en de andere helft (491.008 Fedimmo-aandelen van de FPIM) in ruil voor 593.901 nieuwe Befimmo-aandelen.

Dankzij deze verrichting bezit Befimmo nu alle aandelen van Fedimmo en wordt zo de enige begunstigde van de resultaten van Fedimmo, wat een positieve impact zal hebben, met name een jaarlijkse toename van haar geschatte EPRA earnings met nagenoeg 0,03 € per aandeel. Deze verrichting zal ook mogelijk maken om het gunstige stelsel van de vastgoedbevaks toe te passen op de portefeuille van Fedimmo.

Neutraal advies blijft behouden

Befimmo doet volgens Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities een goede zaak door de resterende participatie in Fedimmo te kopen. De 10% van de aandelen worden namelijk gekocht aan een discount ten opzichte van de marktwaarde. Befimmo kan de transactie financieren door de uitgifte van aandelen.

Een interessant gevolg is dat de structuur van de vastgoedbevak vereenvoudigd wordt, alle gebouwen uit de portefeuille voldoen nu aan de REIT-status. Overlaet-Michiels handhaaft voor Befimmo een neutraal advies, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 50 euro.

Befimmo verwierf de helft van deze aandelen tegen speciën (230.148 Fedimmo-aandelen van de FPIM en 260.860 Fedimmo-aandelen van Sopima), en de andere helft (491.008 Fedimmo-aandelen van de FPIM) in ruil voor 593.901 nieuwe Befimmo-aandelen. Dankzij deze verrichting bezit Befimmo nu alle aandelen van Fedimmo en wordt zo de enige begunstigde van de resultaten van Fedimmo, wat een positieve impact zal hebben, met name een jaarlijkse toename van haar geschatte EPRA earnings met nagenoeg 0,03 € per aandeel. Deze verrichting zal ook mogelijk maken om het gunstige stelsel van de vastgoedbevaks toe te passen op de portefeuille van Fedimmo.Neutraal advies blijft behouden Befimmo doet volgens Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities een goede zaak door de resterende participatie in Fedimmo te kopen. De 10% van de aandelen worden namelijk gekocht aan een discount ten opzichte van de marktwaarde. Befimmo kan de transactie financieren door de uitgifte van aandelen. Een interessant gevolg is dat de structuur van de vastgoedbevak vereenvoudigd wordt, alle gebouwen uit de portefeuille voldoen nu aan de REIT-status. Overlaet-Michiels handhaaft voor Befimmo een neutraal advies, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 50 euro.