Ook de vice-eersteminister en minister van Financiën gaf in dit verband op 27 maart 2009 een persbericht uit (kopie bijgevoegd). Het betreft een herontwikkelingsproject van de Fedimmo-site te Luik, rue Paradis, tegenover het nieuwe hst-station (Luik-Guillemins), via de constructie van een volledig nieuw kantoorgebouw dat bestemd is voor de huisvesting van een eersteklashuurder, namelijk de Belgische Staat (Regie der Gebouwen).

De planning is dat de huurovereenkomst, met een vaste duur van 25 jaar, ingaat op 1 juni 2013, terwijl de bouwwerken begin 2011 zouden aanvangen.

Fedimmo heeft reeds alle nuttige maatregelen genomen om de aanvragen voor de vereiste administratieve vergunningen in te dienen, ter bevestiging van het stedenbouwkundig certificaat dat Fedimmo reeds bezit.

Verder werd de medewerking van eersterangsaannemers aangezocht om de kostprijs van de realisatie van het nieuwe gebouw conform het bestek te garanderen.

Ook de vice-eersteminister en minister van Financiën gaf in dit verband op 27 maart 2009 een persbericht uit (kopie bijgevoegd). Het betreft een herontwikkelingsproject van de Fedimmo-site te Luik, rue Paradis, tegenover het nieuwe hst-station (Luik-Guillemins), via de constructie van een volledig nieuw kantoorgebouw dat bestemd is voor de huisvesting van een eersteklashuurder, namelijk de Belgische Staat (Regie der Gebouwen). De planning is dat de huurovereenkomst, met een vaste duur van 25 jaar, ingaat op 1 juni 2013, terwijl de bouwwerken begin 2011 zouden aanvangen.Fedimmo heeft reeds alle nuttige maatregelen genomen om de aanvragen voor de vereiste administratieve vergunningen in te dienen, ter bevestiging van het stedenbouwkundig certificaat dat Fedimmo reeds bezit. Verder werd de medewerking van eersterangsaannemers aangezocht om de kostprijs van de realisatie van het nieuwe gebouw conform het bestek te garanderen.