*Intrinsieke waarde op 59,95 € per aandeel

*Bevestiging van de dividendvooruitzichten voor het jaar

*Overdracht van het gebouw Empress Court

Op 30 juni 2010 bedroeg de reële waarde van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo 1.920,6 miljoen €. In het begin van het boekjaar, op 1 oktober 2009, bedroeg deze waarde 1.922,9 miljoen €.

*Intrinsieke waarde op 59,95 € per aandeel *Bevestiging van de dividendvooruitzichten voor het jaar *Overdracht van het gebouw Empress Court Op 30 juni 2010 bedroeg de reële waarde van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo 1.920,6 miljoen €. In het begin van het boekjaar, op 1 oktober 2009, bedroeg deze waarde 1.922,9 miljoen €.