• Twee strategische acquisities, die ongeveer 10% van de reële waarde van de portefeuille vertegenwoordigen

• Versterking van het eigen vermogen (+14%)

• Stabiele reële waarde van de portefeuille (-0,36% over het halfjaar)

• Bevestiging van het dividendvooruitzicht (3,45 € bruto per aandeel) voor het boekjaar 2013

• Twee strategische acquisities, die ongeveer 10% van de reële waarde van de portefeuille vertegenwoordigen • Versterking van het eigen vermogen (+14%) • Stabiele reële waarde van de portefeuille (-0,36% over het halfjaar) • Bevestiging van het dividendvooruitzicht (3,45 € bruto per aandeel) voor het boekjaar 2013