De inflatie zal dus nog verder oplopen, al zullen een aantal elementen een matigende rol spelen. De lonen stijgen nauwelijks en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit blijft heel laag. Dat zet de ondernemingen er volgens Dexia niet toe aan om hun prijzen op te trekken.

Al bij al zal de inflatie evolueren van 1,6% in 2010 tot 2% in 2011 en 2% in 2012.

De inflatie zal dus nog verder oplopen, al zullen een aantal elementen een matigende rol spelen. De lonen stijgen nauwelijks en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit blijft heel laag. Dat zet de ondernemingen er volgens Dexia niet toe aan om hun prijzen op te trekken. Al bij al zal de inflatie evolueren van 1,6% in 2010 tot 2% in 2011 en 2% in 2012.