RCI Banque, het financieringsvehikel van Renault, betaalde vorige week 1% meer risico-opslag voor de emissie van een 4-jaars lening dan ze 2 weken geleden moesten betalen voor de emissie van een 3-jaars lening.

RCI Banque, het financieringsvehikel van Renault, betaalde vorige week 1% meer risico-opslag voor de emissie van een 4-jaars lening dan ze 2 weken geleden moesten betalen voor de emissie van een 3-jaars lening.