Op lange termijn moeten de rendementen van aandelen (dividenden en meerwaarden) de winstgevendheid van de onderliggende bedrijven weerspiegelen.

Als aandelen op lange-termijn een goede belegging gebleken zijn, dan komt dat volgens Aphilion vooral omdat de onderliggende bedrijven, gemiddeld gezien, mooie winsten gemaakt hebben. En hoeft ons dat te verbazen?, zo vraagt Aphilion zich af.

Binnen ons vrije marktbestel zitten alle bedrijven te opereren met één hoofddoel: winst maken voor de aandeelhouders. Al hun beslissingen (investeringen, aanwervingen, prijszetting, overnames, etc...) gebeuren met dat doel voor ogen.

Dan lijkt het volgens Aphilion logisch dat de uitkomst van dit samenspel is dat er winst gemaakt wordt. Zeker niet gedurende elke deelperiode, en door alle bedrijven, maar wel gemiddeld gezien en over een langere periode. Zelfs tijdens de vorige

"great recession" was dat gemiddeld het geval, banken meegerekend.

Op lange termijn moeten de rendementen van aandelen (dividenden en meerwaarden) de winstgevendheid van de onderliggende bedrijven weerspiegelen. Als aandelen op lange-termijn een goede belegging gebleken zijn, dan komt dat volgens Aphilion vooral omdat de onderliggende bedrijven, gemiddeld gezien, mooie winsten gemaakt hebben. En hoeft ons dat te verbazen?, zo vraagt Aphilion zich af. Binnen ons vrije marktbestel zitten alle bedrijven te opereren met één hoofddoel: winst maken voor de aandeelhouders. Al hun beslissingen (investeringen, aanwervingen, prijszetting, overnames, etc...) gebeuren met dat doel voor ogen. Dan lijkt het volgens Aphilion logisch dat de uitkomst van dit samenspel is dat er winst gemaakt wordt. Zeker niet gedurende elke deelperiode, en door alle bedrijven, maar wel gemiddeld gezien en over een langere periode. Zelfs tijdens de vorige "great recession" was dat gemiddeld het geval, banken meegerekend.