Nicholas Colas, chief market strategist bij BNY ConvergEx, is van mening dat de FED alle moeite van de wereld zal blijven doen om het systeem liquide te houden, zelfs al is daar QE3 voor nodig.

De bedrijven zijn ondanks de economische groei erg terughoudend wat nieuwe aanwervingen betreft, blijkbaar leeft onderhuids de vrees dat het economisch herstel geen lang leven beschoren zal zijn.

Colas merkt echter op dat de bedrijven uiteindelijk zelf slachtoffer dreigen te worden van hun terwerkstellingspolitiek, meer bepaald wat betreft hun terughoudendheid om aan te werven. Een hoge werkloosheid kan de consumentenbestedingen onder druk zetten.

Nicholas Colas, chief market strategist bij BNY ConvergEx, is van mening dat de FED alle moeite van de wereld zal blijven doen om het systeem liquide te houden, zelfs al is daar QE3 voor nodig. De bedrijven zijn ondanks de economische groei erg terughoudend wat nieuwe aanwervingen betreft, blijkbaar leeft onderhuids de vrees dat het economisch herstel geen lang leven beschoren zal zijn. Colas merkt echter op dat de bedrijven uiteindelijk zelf slachtoffer dreigen te worden van hun terwerkstellingspolitiek, meer bepaald wat betreft hun terughoudendheid om aan te werven. Een hoge werkloosheid kan de consumentenbestedingen onder druk zetten.