Succesvolle introductie van nieuwe producten en een heropleving van de economische conjunctuur zijn de stuwende krachten achter de groei.

Het operationele resultaat over het eerste semester 2010 beloopt 13,6 miljoen euro tegenover 6,6 miljoen euro vorig jaar dezelfde periode of meer dan een verdubbeling.

De winst van de groep uit de voortgezette activiteiten bedraagt voor het eerste halfjaar 2010 9,3 miljoen euro en bedraagt meer dan het dubbele als vorig jaar dezelfde periode (4 miljoen euro op het einde van het eerste semester 2009).

Een heropleving van de economie, de lancering van nieuw ontwikkelde producten, een rigoureuze bewaking van zowel de kostenbasis als van het ingezette werkkapitaal vormen de drijvende krachten achter de huidige resultaten.

De Sioen groep zit terug op een groeipad en gaat ervan uit, behoudens plotse omslag van het economisch klimaat, de groeitrend het ganse jaar 2010 te kunnen vasthouden.

Succesvolle introductie van nieuwe producten en een heropleving van de economische conjunctuur zijn de stuwende krachten achter de groei. Het operationele resultaat over het eerste semester 2010 beloopt 13,6 miljoen euro tegenover 6,6 miljoen euro vorig jaar dezelfde periode of meer dan een verdubbeling. De winst van de groep uit de voortgezette activiteiten bedraagt voor het eerste halfjaar 2010 9,3 miljoen euro en bedraagt meer dan het dubbele als vorig jaar dezelfde periode (4 miljoen euro op het einde van het eerste semester 2009). Een heropleving van de economie, de lancering van nieuw ontwikkelde producten, een rigoureuze bewaking van zowel de kostenbasis als van het ingezette werkkapitaal vormen de drijvende krachten achter de huidige resultaten. De Sioen groep zit terug op een groeipad en gaat ervan uit, behoudens plotse omslag van het economisch klimaat, de groeitrend het ganse jaar 2010 te kunnen vasthouden.