Een groepswijd kostenbeheersingsproject wordt uitgevoerd en de acceptatiecriteria blijven streng inzake kredietverlening in niet-thuismarkten en voor bijvoorbeeld ongedekte consumentenkredieten, kredietverlening in vreemde valuta's, leasing en vastgoedfinanciering.

KBC zal haar kredietverleningscapaciteit aan de kerncliënteel in de thuismarkten evenwel maximaal vrijwaren.

Zolang de conjunctuurcyclus zijn laagste peil niet heeft bereikt, verwachten we dat non-performing kredieten wereldwijd zullen blijven toenemen.

In dat opzicht houden we vooral de ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland) en ook Ierland nauwlettend in het oog. Ook de kredietverliezen op de portefeuille asset-backed securities, die eind 2008 werd geherklasseerd naar Leningen en vorderingen, kunnen nog stijgen.

KBC kondigde ook al eerder aan dat het verschillende derivatenactiviteiten binnen KBC Financial Products heeft afgebouwd.

In de vorige twee kwartalen werden verliezen geboekt als gevolg van afwikkelingen naar aanleiding van deze afbouw. In de huidige omgeving, waarin de waarde van diverse activa aanzienlijk is gedaald, is het aantal klachten van cliënten in de hele sector toegenomen.

KBC houdt vast aan zijn beleid dat, als in individuele gevallen tekortkomingen vanwege KBC worden vastgesteld, het zijn verantwoordelijkheid zal opnemen.

Een groepswijd kostenbeheersingsproject wordt uitgevoerd en de acceptatiecriteria blijven streng inzake kredietverlening in niet-thuismarkten en voor bijvoorbeeld ongedekte consumentenkredieten, kredietverlening in vreemde valuta's, leasing en vastgoedfinanciering. KBC zal haar kredietverleningscapaciteit aan de kerncliënteel in de thuismarkten evenwel maximaal vrijwaren.Zolang de conjunctuurcyclus zijn laagste peil niet heeft bereikt, verwachten we dat non-performing kredieten wereldwijd zullen blijven toenemen. In dat opzicht houden we vooral de ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland) en ook Ierland nauwlettend in het oog. Ook de kredietverliezen op de portefeuille asset-backed securities, die eind 2008 werd geherklasseerd naar Leningen en vorderingen, kunnen nog stijgen.KBC kondigde ook al eerder aan dat het verschillende derivatenactiviteiten binnen KBC Financial Products heeft afgebouwd. In de vorige twee kwartalen werden verliezen geboekt als gevolg van afwikkelingen naar aanleiding van deze afbouw. In de huidige omgeving, waarin de waarde van diverse activa aanzienlijk is gedaald, is het aantal klachten van cliënten in de hele sector toegenomen. KBC houdt vast aan zijn beleid dat, als in individuele gevallen tekortkomingen vanwege KBC worden vastgesteld, het zijn verantwoordelijkheid zal opnemen.