Uiteindelijk geven de bedrijfsresultaten aan dat de recessie in de Verenigde Staten er snel aankomt. Nicholas Colas, chief market strategist bij ConvergEx in New York, vreest dat de groei van het BBP over het volledige boekjaar 2012 richting nulniveau gaat terugvallen.

Vooruitzichten voor derde en vierde kwartaal zien er niet goed uit

Colas is van mening dat de vooruitzichten voor het derde en vierde kwartaal er niet goed uitzien. De ramingen bevinden zich op niveaus die we niet meer hebben gezien sinds de financiële crisis van 2008, zelfs tot onder het inflatieniveau dat momenteel 2% bedraagt.

Het is volgens Colas belangrijk dat vooral de omzetprognoses in het oog moeten worden gehouden, de winstcijfers zelf zijn momenteel minder belangrijk.

Die worden namelijk in niet geringe mate beïnvloed door de besparingen en reorganisaties die de bedrijven doorvoeren.

Uiteindelijk geven de bedrijfsresultaten aan dat de recessie in de Verenigde Staten er snel aankomt. Nicholas Colas, chief market strategist bij ConvergEx in New York, vreest dat de groei van het BBP over het volledige boekjaar 2012 richting nulniveau gaat terugvallen.Vooruitzichten voor derde en vierde kwartaal zien er niet goed uit Colas is van mening dat de vooruitzichten voor het derde en vierde kwartaal er niet goed uitzien. De ramingen bevinden zich op niveaus die we niet meer hebben gezien sinds de financiële crisis van 2008, zelfs tot onder het inflatieniveau dat momenteel 2% bedraagt. Het is volgens Colas belangrijk dat vooral de omzetprognoses in het oog moeten worden gehouden, de winstcijfers zelf zijn momenteel minder belangrijk. Die worden namelijk in niet geringe mate beïnvloed door de besparingen en reorganisaties die de bedrijven doorvoeren.