-Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 98,6 miljoen euro tegenover 86,0 miljoen euro- in 2007 (+15%).

-Het financieel resultaat bestaat voor 35,8 miljoen euro uit recurrente elementen en voor 4,0 miljoen euro uit eenmalige wisselkoersverschillen (voornamelijk tussen de euro enerzijds en het Britse pond en de Scandinavische munten anderzijds).

-De netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (OTC) bedraagt 50,8 miljoen euro (+19%). Na toevoeging van 24% van de netto winst van Arseus, en abstractie makend van de niet-recurrente elementen, komt de winst uit op 66,4 miljoen euro.

-De geconsolideerde omzet is met 2,8% gestegen ten opzichte van 2007.

-De bruto marge bedraagt 57,6% tegenover 57,4% in 2007 en stijgt dus licht, ondanks de hogere omzet in generieke geneesmiddelen (met lagere marge). Dit is te danken aan de steeds hogere toegevoegde waarde van de internationale OTC-merken van de groep zoals het anti-snurkmiddel Silence, de XLS afslankingsproducten en de anti-insectproducten Para (Paranix tegen hoofdluizen, Parazeet tegen muggen en Paradust tegen allergie voor huisstofmijt).

-Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 98,6 miljoen euro tegenover 86,0 miljoen euro- in 2007 (+15%). -Het financieel resultaat bestaat voor 35,8 miljoen euro uit recurrente elementen en voor 4,0 miljoen euro uit eenmalige wisselkoersverschillen (voornamelijk tussen de euro enerzijds en het Britse pond en de Scandinavische munten anderzijds). -De netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (OTC) bedraagt 50,8 miljoen euro (+19%). Na toevoeging van 24% van de netto winst van Arseus, en abstractie makend van de niet-recurrente elementen, komt de winst uit op 66,4 miljoen euro. -De geconsolideerde omzet is met 2,8% gestegen ten opzichte van 2007. -De bruto marge bedraagt 57,6% tegenover 57,4% in 2007 en stijgt dus licht, ondanks de hogere omzet in generieke geneesmiddelen (met lagere marge). Dit is te danken aan de steeds hogere toegevoegde waarde van de internationale OTC-merken van de groep zoals het anti-snurkmiddel Silence, de XLS afslankingsproducten en de anti-insectproducten Para (Paranix tegen hoofdluizen, Parazeet tegen muggen en Paradust tegen allergie voor huisstofmijt).