Als Philippe Berthelot, hoofd van kredietmarkten bij AXA, en Cyril Colmont, product specialist, de verschillende activaklassen naast elkaar zetten dan steken bedrijfsobligaties er met kop en schouders bovenuit. Gemiddeld kan men een return verwachten tussen de 7 à 8%. Geldmarktfondsen en spaarboekjes moeten niet veel meer verwachten nu zowat alle centrale banken naar een 0%-beleid neigen. Overheidsobligaties van de meest veilige landen leveren 3% op en hebben al een jarenlange rally achter de rug. Het gemiddelde dividendrendement bedraagt wel 5 à 6% maar het is helemaal niet zeker dat de dividenden zullen behouden blijven. Bovendien is het helemaal niet zeker dat de bodem bereikt is. Wat vastgoed betreft, is het ergste zeker nog niet achter de rug.
Volgens het tweetal is heel wat interessant bedrijfspapier te vinden omdat de markt getroffen is door heel wat technische verkoopfactoren en nog meer heeft afgezien dan de aandelenmarkten. "Ten eerste hebben de voorbije extreme marktvolatiliteit en de problemen op de interbankenmarkt er bepaalde spelers toe gebracht om hals over kop bedrijfsobligaties te verkopen. Ten tweede moesten heel wat hefboomfondsen hun hefbomen afbouwen en verkochten tegen eender welke prijs. Ten derde zorgen de blijvende stroom tegenvallende macro-cijfers voor depressievrees. De markt houdt dan ook rekening met ontelbare wanbetalers. De komende 5 jaar zou 12,5% van de Europese bedrijven met een hoge kredietwaardigheid over de kop gaan."

Waarom investeren
Volgens Berthelot en Colmont houden de kredietmarkten rekening met een economische depressie. "Met dit economische doemdenken gaan we niet akkoord. We gaan uit van een V-vormig economisch herstel. In 2010 zullen we opnieuw aanknopen met groei als het vertrouwen is teruggekeerd. De verschillende stimuleringsplannen zullen tijd vergen maar gaan uiteindelijk hun werk doen. Daarenboven zien we reeds enkele lichtpuntjes. De interbankenmarkt is minder gespannen door de toekenning van de staatsgaranties en kapitaalinjecties terwijl de afbouw van hefbomen en verplichte verkopen op zijn laatste been loopt. Door dit alles is de risico/return-verhouding nooit zo interessant geweest. Er zit te veel schrik in de markt verwerkt. Maak u echter geen illusies de komende maanden zullen de macro-economische cijfers verder verslechteren." Colmont stipt aan dat AXA Investment Managers voor zijn fondsen vooral schuldpapier van bedrijven uit defensieve sectoren zoals tabak, voeding en drank en telecom. "We kochten onlangs uitgiftes van Coca Cola, enkele voedingsdistributeurs en telecomgroepen zoals France Telecom."

Herstel blijft op zich wachten
Ondanks het mooie verhaal blijven de investeringen in bedrijfsobligaties aan de lage kant. Er wordt voor gesproken maar al bij al gebeuren er weinig investeringen. "Veel institutionele investeerders willen voorlopig nog geen risico nemen," legt Berhelot uit. "Riskmanagers delen nu de lakens uit binnen deze groepen en die zijn zeer streng. Pensioenfondsen zitten op bergen cash, sommige bronnen spreken van 10 tot 30%. Op een bepaald ogenblik zullen ze echter moeten in activa met een hogere rendement stappen. Uiteindelijk zullen ze de eerste stap in de richting van de kredietmarkten nemen."

Willen de hoge spreads tegenover staatsobligaties opnieuw op normale niveaus terecht komen dan moeten volgens het hoofd van de kredietmarkt bij AXA aan enkele extra voorwaarden worden voldaan. De volumes en de activiteit op de secundaire markt moeten hoger en het vertrouwen op de interbankenmarkt moet verder herstellen. Op de primaire markt is die heropleving reeds aanwezig.

Francis Muyshondt

Als Philippe Berthelot, hoofd van kredietmarkten bij AXA, en Cyril Colmont, product specialist, de verschillende activaklassen naast elkaar zetten dan steken bedrijfsobligaties er met kop en schouders bovenuit. Gemiddeld kan men een return verwachten tussen de 7 à 8%. Geldmarktfondsen en spaarboekjes moeten niet veel meer verwachten nu zowat alle centrale banken naar een 0%-beleid neigen. Overheidsobligaties van de meest veilige landen leveren 3% op en hebben al een jarenlange rally achter de rug. Het gemiddelde dividendrendement bedraagt wel 5 à 6% maar het is helemaal niet zeker dat de dividenden zullen behouden blijven. Bovendien is het helemaal niet zeker dat de bodem bereikt is. Wat vastgoed betreft, is het ergste zeker nog niet achter de rug. Volgens het tweetal is heel wat interessant bedrijfspapier te vinden omdat de markt getroffen is door heel wat technische verkoopfactoren en nog meer heeft afgezien dan de aandelenmarkten. "Ten eerste hebben de voorbije extreme marktvolatiliteit en de problemen op de interbankenmarkt er bepaalde spelers toe gebracht om hals over kop bedrijfsobligaties te verkopen. Ten tweede moesten heel wat hefboomfondsen hun hefbomen afbouwen en verkochten tegen eender welke prijs. Ten derde zorgen de blijvende stroom tegenvallende macro-cijfers voor depressievrees. De markt houdt dan ook rekening met ontelbare wanbetalers. De komende 5 jaar zou 12,5% van de Europese bedrijven met een hoge kredietwaardigheid over de kop gaan."Waarom investeren Volgens Berthelot en Colmont houden de kredietmarkten rekening met een economische depressie. "Met dit economische doemdenken gaan we niet akkoord. We gaan uit van een V-vormig economisch herstel. In 2010 zullen we opnieuw aanknopen met groei als het vertrouwen is teruggekeerd. De verschillende stimuleringsplannen zullen tijd vergen maar gaan uiteindelijk hun werk doen. Daarenboven zien we reeds enkele lichtpuntjes. De interbankenmarkt is minder gespannen door de toekenning van de staatsgaranties en kapitaalinjecties terwijl de afbouw van hefbomen en verplichte verkopen op zijn laatste been loopt. Door dit alles is de risico/return-verhouding nooit zo interessant geweest. Er zit te veel schrik in de markt verwerkt. Maak u echter geen illusies de komende maanden zullen de macro-economische cijfers verder verslechteren." Colmont stipt aan dat AXA Investment Managers voor zijn fondsen vooral schuldpapier van bedrijven uit defensieve sectoren zoals tabak, voeding en drank en telecom. "We kochten onlangs uitgiftes van Coca Cola, enkele voedingsdistributeurs en telecomgroepen zoals France Telecom."Herstel blijft op zich wachten Ondanks het mooie verhaal blijven de investeringen in bedrijfsobligaties aan de lage kant. Er wordt voor gesproken maar al bij al gebeuren er weinig investeringen. "Veel institutionele investeerders willen voorlopig nog geen risico nemen," legt Berhelot uit. "Riskmanagers delen nu de lakens uit binnen deze groepen en die zijn zeer streng. Pensioenfondsen zitten op bergen cash, sommige bronnen spreken van 10 tot 30%. Op een bepaald ogenblik zullen ze echter moeten in activa met een hogere rendement stappen. Uiteindelijk zullen ze de eerste stap in de richting van de kredietmarkten nemen." Willen de hoge spreads tegenover staatsobligaties opnieuw op normale niveaus terecht komen dan moeten volgens het hoofd van de kredietmarkt bij AXA aan enkele extra voorwaarden worden voldaan. De volumes en de activiteit op de secundaire markt moeten hoger en het vertrouwen op de interbankenmarkt moet verder herstellen. Op de primaire markt is die heropleving reeds aanwezig.Francis Muyshondt