Als de economie niet wegglijdt naar een depressie - en daar gaan de analisten van de bank vanuit - zal de vlucht-naarveiligheid in ieder geval voor een deel worden teruggedraaid en rekening worden gehouden met meer inflatie.

Samen met het enorme beroep dat overheden doen op de kapitaalmarkt zal dit de koersen onder druk zetten. Bedrijfsleningen bieden op dit moment volgens Theodoor Gilissen Bankiers een aantrekkelijk alternatief.

De problemen die de aandelenkoersen parten spelen, zijn ook van invloed op de markt voor bedrijfsobligaties. Maar waar de aandelenmarkten redelijke waarderingen kennen, zijn bedrijfsobligaties goedkoop. Met name bedrijfsleningen met een relatief hoge kredietrating kennen volgens Theodoor Gilissen Bankiers een aantrekkelijke verhouding tussen het geboden rendement en het te lopen risico.

Na de forse rentestijging vorig jaar, verdisconteren de rentetarieven op bedrijfsobligaties in het zogenaamde 'investment grade'-segment te veel pessimisme.

Dit blijkt vooral uit het feit dat de verschillen tussen de rentes op deze bedrijfsobligaties en de rentes op staatsleningen in de afgelopen negentig jaar alleen in de crisisjaren 1931 en 1932 hoger waren dan nu.

Deze spreads geven nu impliciet aan dat ruim 10% van de ondernemingen die de leningen hebben uitgegeven niet in staat zullen zijn om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

Dat is - afgaande op de historie - geen realistische verwachting. Wat bedrijfsobligaties ook zal helpen zijn aankopen door overheden met als bedoeling de kredietverlening op gang te helpen en een gering aanbod van nieuwe leningen.

Begin dit jaar werden veel bedrijfsleningen uitgegeven, maar dit had vooral te maken met het stilvallen van de markt vorig jaar en inmiddels lijkt de opgehoopte vraag naar kapitaal weggewerkt.

Wat ook meespeelt, is dat bedrijven, anders dan in de afgelopen vier jaar, voorlopig geen leningen meer zullen uitgeven om de inkoop van eigen aandelen te financieren.

De wereldwijde recessie zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog leiden tot een forse toename van het aantal faillissementen, maar dit is meer dan ingeprijsd in de koersen van bedrijfsobligaties.

Daarmee zijn deze een aantrekkelijk alternatief voor aandelen en staatsobligaties.

De bank adviseert om bij het beleggen in bedrijfsobligaties goed te letten op spreiding en daarom gaat de voorkeur uit naar gespecialiseerde beleggingsfondsen.

Als de economie niet wegglijdt naar een depressie - en daar gaan de analisten van de bank vanuit - zal de vlucht-naarveiligheid in ieder geval voor een deel worden teruggedraaid en rekening worden gehouden met meer inflatie. Samen met het enorme beroep dat overheden doen op de kapitaalmarkt zal dit de koersen onder druk zetten. Bedrijfsleningen bieden op dit moment volgens Theodoor Gilissen Bankiers een aantrekkelijk alternatief. De problemen die de aandelenkoersen parten spelen, zijn ook van invloed op de markt voor bedrijfsobligaties. Maar waar de aandelenmarkten redelijke waarderingen kennen, zijn bedrijfsobligaties goedkoop. Met name bedrijfsleningen met een relatief hoge kredietrating kennen volgens Theodoor Gilissen Bankiers een aantrekkelijke verhouding tussen het geboden rendement en het te lopen risico. Na de forse rentestijging vorig jaar, verdisconteren de rentetarieven op bedrijfsobligaties in het zogenaamde 'investment grade'-segment te veel pessimisme. Dit blijkt vooral uit het feit dat de verschillen tussen de rentes op deze bedrijfsobligaties en de rentes op staatsleningen in de afgelopen negentig jaar alleen in de crisisjaren 1931 en 1932 hoger waren dan nu. Deze spreads geven nu impliciet aan dat ruim 10% van de ondernemingen die de leningen hebben uitgegeven niet in staat zullen zijn om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.Dat is - afgaande op de historie - geen realistische verwachting. Wat bedrijfsobligaties ook zal helpen zijn aankopen door overheden met als bedoeling de kredietverlening op gang te helpen en een gering aanbod van nieuwe leningen. Begin dit jaar werden veel bedrijfsleningen uitgegeven, maar dit had vooral te maken met het stilvallen van de markt vorig jaar en inmiddels lijkt de opgehoopte vraag naar kapitaal weggewerkt. Wat ook meespeelt, is dat bedrijven, anders dan in de afgelopen vier jaar, voorlopig geen leningen meer zullen uitgeven om de inkoop van eigen aandelen te financieren.De wereldwijde recessie zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog leiden tot een forse toename van het aantal faillissementen, maar dit is meer dan ingeprijsd in de koersen van bedrijfsobligaties. Daarmee zijn deze een aantrekkelijk alternatief voor aandelen en staatsobligaties. De bank adviseert om bij het beleggen in bedrijfsobligaties goed te letten op spreiding en daarom gaat de voorkeur uit naar gespecialiseerde beleggingsfondsen.