De verliezen op bedrijfsobligaties kunnen voor de levensverzekeraars aanzienlijk hoger oplopen dan verliezen gelinkt aan woonkredieten, zo stelt analist Eric Berg van Barclays.

De stelling geldt op de eerste plaats voor de Amerikaanse sector van de levensverzekeringen, maar kan ook naar de Europese sector geëxtrapoleerd worden.

Naarmate de recessie zich uitdeint, dreigen steeds meer bedrijven over kop te gaan. De American Council of Life Insurers berekende dat de levensverzekeraars in de VS ongeveer 1000 miljard dollar in bedrijfsobligaties in portefeuille houden.

Als gevolg van de kredietcrisis hebben de Amerikaanse levensverzekeraars al forse bedragen moeten afschrijven. Financial Services Group moest bijvoorbeeld $7,90 mrd afschrijven, MetLife 7,20 miljard dollar.

De cijfers zijn afkomstig van Bloomberg. Naar aanleiding van de geleden verliezen zijn de koersen van de levensverzekeraars op de beurs van Wall Street fors gedaald.

De verliezen op bedrijfsobligaties kunnen voor de levensverzekeraars aanzienlijk hoger oplopen dan verliezen gelinkt aan woonkredieten, zo stelt analist Eric Berg van Barclays. De stelling geldt op de eerste plaats voor de Amerikaanse sector van de levensverzekeringen, maar kan ook naar de Europese sector geëxtrapoleerd worden. Naarmate de recessie zich uitdeint, dreigen steeds meer bedrijven over kop te gaan. De American Council of Life Insurers berekende dat de levensverzekeraars in de VS ongeveer 1000 miljard dollar in bedrijfsobligaties in portefeuille houden. Als gevolg van de kredietcrisis hebben de Amerikaanse levensverzekeraars al forse bedragen moeten afschrijven. Financial Services Group moest bijvoorbeeld $7,90 mrd afschrijven, MetLife 7,20 miljard dollar. De cijfers zijn afkomstig van Bloomberg. Naar aanleiding van de geleden verliezen zijn de koersen van de levensverzekeraars op de beurs van Wall Street fors gedaald.