Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 1 juli 2009. Na afloop van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zal Gimv in een persbericht verslag uitbrengen over de genomen beslissingen.

Daarnaast geeft Gimv ook een stand van zaken van de gerealiseerde investeringen en desinvesteringen in de eerste maanden (periode 1 april 2009 tot 22 juni 2009) van het boekjaar 2009-2010. Gimv bericht ook over de ontwikkelingen binnen de fondsen Gimv-XL en DG Infra+.

In de eerste maanden (1 april 2009 - 22 juni 2009) van het boekjaar 2009-2010 realiseerde Gimv voor 30,3 miljoen EUR aan investeringen en voor 8,9 miljoen EUR aan desinvesteringen.

In deze eerste maanden investeert Gimv 30,3 miljoen EUR (op balans van Gimv). Van dit totaal investeerde Gimv 19,5 miljoen EUR (64%) binnen Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 9,0 miljoen EUR (30%) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en de resterende 1,8 miljoen EUR (6%) in nieuwe initiatieven (Gimv-XL en DG Infra+).

De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in Bananas, Claymount, NovoPolymers en Eclipse en de vervolginvesteringen in Fovea en Nereus. Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde fondsen voor 2,7 miljoen EUR.

De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 8,9 miljoen EUR. Hiervan is 2,5 miljoen EUR (28%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 6,4 miljoen EUR (72%) binnen Venture Capital. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,4 miljoen EUR.

Na de dividenduitkering van 1 juli 2009 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 297 miljoen EUR.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 1 juli 2009. Na afloop van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zal Gimv in een persbericht verslag uitbrengen over de genomen beslissingen.Daarnaast geeft Gimv ook een stand van zaken van de gerealiseerde investeringen en desinvesteringen in de eerste maanden (periode 1 april 2009 tot 22 juni 2009) van het boekjaar 2009-2010. Gimv bericht ook over de ontwikkelingen binnen de fondsen Gimv-XL en DG Infra+.In de eerste maanden (1 april 2009 - 22 juni 2009) van het boekjaar 2009-2010 realiseerde Gimv voor 30,3 miljoen EUR aan investeringen en voor 8,9 miljoen EUR aan desinvesteringen.In deze eerste maanden investeert Gimv 30,3 miljoen EUR (op balans van Gimv). Van dit totaal investeerde Gimv 19,5 miljoen EUR (64%) binnen Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 9,0 miljoen EUR (30%) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en de resterende 1,8 miljoen EUR (6%) in nieuwe initiatieven (Gimv-XL en DG Infra+). De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in Bananas, Claymount, NovoPolymers en Eclipse en de vervolginvesteringen in Fovea en Nereus. Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde fondsen voor 2,7 miljoen EUR.De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 8,9 miljoen EUR. Hiervan is 2,5 miljoen EUR (28%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 6,4 miljoen EUR (72%) binnen Venture Capital. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,4 miljoen EUR.Na de dividenduitkering van 1 juli 2009 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 297 miljoen EUR.