Draghi kondigde een daling aan van alle rentetarieven, inclusief een verdere daling van depositorente voor de banken, die overtollige geld bij de ECB willen parkeren, van -0,3 tot -0,4%. Om het leed voor de banken te milderen, komt er een nieuw TLTRO-programma.
...

Draghi kondigde een daling aan van alle rentetarieven, inclusief een verdere daling van depositorente voor de banken, die overtollige geld bij de ECB willen parkeren, van -0,3 tot -0,4%. Om het leed voor de banken te milderen, komt er een nieuw TLTRO-programma. Een andere verrassing van de chef is dat deze keer - en in tegenstelling tot december - is er nu wel sprake van een verhoging van het maandelijkse bedrag voor het opkoopprogramma van (staats)obligaties van 60 naar liefst 80 miljard EUR maandelijks. Een bedrag dat groter is dan de marktverwachtingen (consensus lag eerder op verhoging tot 70 à 75 miljard EUR). Bovendien wordt het actieterrein voor de aankopen van obligaties verruimd richting (kwalitatieve) bedrijfsobligaties ('investment grade'). Dit pakket aan nieuwe maatregelen werd eerst enthousiast door de markten onthaald. De Europese beurzen wonnen meteen ruim 3% . Maar tijdens de persconferentie sprak Draghi over de limieten van het uiterst soepele monetaire beleid en meteen sloeg de euforie om in vertwijfeling en van winst gingen we meteen naar verlies. Dat en het feit dat de ECB zo volledig de geldkraan moet openzetten, wijst ook op steeds meer paniek binnen de bestuurskamers. Een nieuw knipperlicht voor de financiële markten bovenop een resem andere knipperlichten, die we nog even op een rijtje:Draghi is er niet echt in geslaagd om de financiële markten tot rust te brengen. Waakzaamheid blijft dan ook geboden. Een verder duurzaam beursherstel is nog geen vanzelfsprekendheid ondanks de vaststelling dat Draghi zichzelf overtroffen heeft.