De meeste banken beantwoorden al aan de nieuwe eisen van het Bazel-comité. De echte positieve verrassing hadden de achtergestelde obligaties in petto (van het type Tier 1 en Upper Tier 2), die niet beantwoorden aan de nieuwe kwaliteitsvereisten voor vers kapitaal.

Al zullen ze wel gedurende een bepaalde periode getolereerd worden. Bovenop deze "grandfathering" (een clausule waardoor een oudere regel in bepaalde gevallen toch blijft gelden) komt een degressieve afschrijving van de uitgifte, wat de uitoefening van calls heel sterk in de hand zal werken!

Op termijn verdwijnt daardoor 40 % van de financiële uitgiften uit de index, aldus nog Dexia.

De meeste banken beantwoorden al aan de nieuwe eisen van het Bazel-comité. De echte positieve verrassing hadden de achtergestelde obligaties in petto (van het type Tier 1 en Upper Tier 2), die niet beantwoorden aan de nieuwe kwaliteitsvereisten voor vers kapitaal. Al zullen ze wel gedurende een bepaalde periode getolereerd worden. Bovenop deze "grandfathering" (een clausule waardoor een oudere regel in bepaalde gevallen toch blijft gelden) komt een degressieve afschrijving van de uitgifte, wat de uitoefening van calls heel sterk in de hand zal werken! Op termijn verdwijnt daardoor 40 % van de financiële uitgiften uit de index, aldus nog Dexia.