• Kapitaalvermindering om geleden verliezen te beperken, in overeenstemming met artikel 614 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen ten bedrage van €20.730.647,26;

• Kapitaalverhoging ten bedrage van € 20.730.647,26 om het kapitaal van €11.462.452,75 naar €32.193.100,00 te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels incorporatie van de uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal;

• Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging en -vermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal €32.193.100,00 bedraagt.

• Kapitaalvermindering om geleden verliezen te beperken, in overeenstemming met artikel 614 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen ten bedrage van €20.730.647,26; • Kapitaalverhoging ten bedrage van € 20.730.647,26 om het kapitaal van €11.462.452,75 naar €32.193.100,00 te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels incorporatie van de uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal; • Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging en -vermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal €32.193.100,00 bedraagt.