De aandeelhouders hebben de fusie door opslorping van het 100% filiaal Traviata NV goedgekeurd.

Voor meer details over de buitengewone algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders.

De aandeelhouders hebben de fusie door opslorping van het 100% filiaal Traviata NV goedgekeurd. Voor meer details over de buitengewone algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders.